Peru, niet alleen maar Machu Picchu en Inca’s

Het land van Machu Pichu en de Inca's. Maar ook een land met een moeilijke politieke situatie, een land zonder middenklasse en een land dat het slechtst scoort op het vlak van basisopleidingen vergeleken met alle andere Latijns-Amerikaanse landen. VIA Don Bosco steunt met hulp van haar schenkers technische opleidingen in Lima, Piura en Arequipa.

Nieuwe president, nieuw begin?

Op 5 juni trokken de Peruanen opnieuw naar de stembus. Het ging om de meest nipte verkiezingsuitslag ooit in Peru. De neoliberale economische expert Pedro Pablo Kuczynski is verkozen tot de opvolger van president Ollanta Humala. De 77-jarige wil naar eigen zeggen "een verenigd Peru, dat de dialoog wil aangaan." Ook wil hij "werken voor alle Peruanen".

Voor de Peruanen is dit een erg belangrijke boodschap, een boodschap van hoop. Want hoewel Peru het over het algemeen goed lijkt te doen (zie Human Development Index), is dit misleidend. De verschillen zijn namelijk groot: er is enkel sprake van rijk of arm, een middenklasse bestaat er niet. Peruanen die geld hebben, zijn rijk. De rest verkeert in een situatie van armoede. De overdracht van het presidentschap is gepland voor 28 juli.

Het belang van technische opleidingen

Net als bij ons worden universitaire opleidingen in Peru hoog aangeschreven. In Peru gaat het zelfs zo ver dat kandidaat-universiteitsstudenten soms jaren moeten wachten voor er plaats is aan de universiteit. Wanneer ze dan afstuderen, zijn deze jongeren vaak genoodzaakt te werken in een technische sector, waarvoor ze niet opgeleid zijn.

VIA Don Bosco steunt en moedigt technische en beroepsopleidingen in Peru aan. Onze partners slagen erin om met onze steun kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden. Niet alleen jongens, maar ook meisjes kunnen terecht in onze partnerscholen. Steeds meer vinden hun weg naar een technische opleiding. Het is echter belangrijk dat jongeren in Peru meer geïnformeerd worden over het belang en het nut van zo'n opleiding. Zo hopen we dat er minder van hen terechtkomen in een onveilige situatie.

Peru Educaid-4 - klein

Naast het sensibiliseren van Peruaanse jongeren, is er de kwestie van studerende moeders. Wanneer ze geen opvang kunnen vinden voor hun kind, kunnen ze niet naar de les komen. Met onze steun willen onze partnerscholen zorgen voor kinderopvang. Momenteel is daarvoor echter te weinig budget.

Getuigenis van Erick

Mijn naam is Erick. Ik kom uit Loreto en ben de jongste van zes broers en zussen. Op aandringen van mijn lieve oudere zus kwam ik naar Lima, met als doel het afronden van mijn middelbare school en het starten met een technische opleiding. Tegelijk werkte ik in een speelgoedfabriek om geld te verdienen om te kunnen studeren én om mijn ouders in Loreto te steunen. Mijn bazen moedigden me aan om 's avonds te studeren en overdag te werken. Zij hadden immers al goede ervaringen met het salesiaanse opleidingscentrum CETPRO. De kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten én de infrastructuur vonden ze erg indrukwekkend. Vandaar dat ik besloot om mij in te schrijven in deze school. Zo studeer ik momenteel voor automonteur! Om nog meer geld uit te sparen verplaatste ik me met de fiets, ook al zijn er geen fietspaden in Lima. Maar vlak na de start met mijn studie, werd mijn moeder ziek in Loreto. Ik stuurde dus meer geld op naar haar. Daar kwam nog eens bovenop dat de productie van speelgoed in de fabriek waar ik werk, daalde, waardoor mijn salaris verminderde. Het was een moeilijke tijd, en ik besloot om mijn opleiding nog even uit te stellen. Maar opeens kreeg ik een helpende hand! Een leerkracht die mijn financiële situatie kende, meldde het probleem aan de directeur van het CETPRO. Na een sociaaleconomische en academische evaluatie, werd mij een beurs toegekend!

Oef... net op tijd. Het centrum helpt jongeren die zich in een sociale risicosituatie bevinden. Er wordt gewerkt aan oplossingen wanneer een student onverwacht in moeilijkheden komt, zoals ik. Ik kon mijn studies dus gewoon weer voortzetten. Momenteel heb ik de eerste module al afgewerkt en ben ik bezig aan de tweede. In de toekomst zou ik graag een eigen atelier hebben... Hopelijk lukt dat!

p. 4-5 FRE 2016 4 OS Erick

 

Deel dit artikel