Slechts 1 op de 4 Belgen wil nieuwe gevechtsvliegtuigen


gevechtsvliegtuig

"Er is een grondig politiek en maatschappelijk debat nodig voor de volgende regering over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen kan beslissen," meent het Vlaams Vredesinstituut. Vandaag ontbreekt betrouwbare informatie over de kosten en de verwachte economische effecten van zo'n aankoop. Bovendien blijkt uit een opiniepeiling dat slechts 1 op de 4 Belgen voorstander is van nieuwe gevechtsvliegtuigen.
De volgende federale regering moet beslissen of ze de F-16's, die vanaf 2023 uit roulatie worden genomen, zal vervangen of niet. Het Vlaams Vredesinstituut, dat het Vlaams Parlement informeert en adviseert over vredesvraagstukken, bracht op 16 juni advies uit over het aankoopdossier.

VVI vindt dat er een goed geïnformeerd publiek debat moet komen vóór de regering een beslissing kan nemen. De budgettaire impact van de eventuele aankoop van gevechtsvliegtuigen, en de gevolgen voor de toekomst van het Belgische leger zijn immers bijzonder groot. Of België al dan niet gevechtsvliegtuigen koopt, moet afhangen van de richting die we met ons leger willen uitgaan en of voor zo'n aankoop ook de budgetten zijn.

 

Geen draagvlak voor aankoop


Uit een opiniepeiling door Universiteit Antwerpen naar aanleiding van de Stemtest blijkt dat slechts één op de vier Belgen voorstander is van nieuwe gevechtsvliegtuigen. In Vlaanderen (53,5%) zijn iets méér tegenstanders dan in Wallonië (37,9%). Een groot deel van de kiezers heeft geen uitgesproken mening. Ook bij de kiezers van CD&V en Open VLD, aan Vlaamse kant de felste voorstanders van nieuwe gevechtsvliegtuigen, is slechts één op drie voorstander.

Het is alvast duidelijk dat voor deze miljardenaankoop nauwelijks maatschappelijk draagvlak bestaat. Het is afwachten of de politieke partijen hier rekening mee houden bij de opmaak van het regeerakkoord en bij de beslissing over het aankoopdossier.


 

Gevechtsvliegtuigen verdienen zichzelf niet terug


Voorstanders van nieuwe gevechtsvliegtuigen schermen met cijfers van terugverdieneffecten: de aankoop van gevechtsvliegtuigen zou tewerkstelling met zich meebrengen in eigen land en bovendien een serieuze economische return betekenen voor de Belgische luchtvaartindustrie. Daarbij verwijzen ze naar de F-16, die zichzelf vele malen zou terugverdiend hebben.

VVI plaatst vraagtekens bij die 'terugverdieneffecten'. Relevante en betrouwbare informatie over compensatieregelingen in de defensie-industrie is immers niet voorhanden. "De mogelijke return voor de Belgische economie van de aankoop van een nieuw gevechtsvliegtuig kan momenteel evenwel nog niet op een gedegen wijze worden berekend. "

De vergelijking met de F-16 loopt mank, stelt het VVI: "De economische return van het F-16 programma kan niet zonder meer worden geprojecteerd op de huidige discussie omtrent de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen." Ons land was vanaf het begin bij de bouw van de F-16 betrokken, terwijl de eventuele opvolgers van de F-16 al volledig ontwikkelde toestellen zijn. "Hierdoor is er, in tegenstelling tot het F-16 programma, weinig marge voor directe compensaties en zal vooral over indirecte compensaties onderhandeld moeten worden. "

Met andere woorden: de beweringen over 'return on investment' zijn gebakken lucht. De beste investering is afzien van nieuwe gevechtsvliegtuigen.Meer info:

Deel dit artikel