Spandoekactie in federaal parlement: Belgen willen kernwapens weg

actie-kernwapens-federaal-parlement-okt-2014

Vredesactivisten ontrolden vanmiddag spandoeken tijdens de plenaire vergadering van de Kamer met een duidelijke boodschap aan onze politici: de kernwapens moeten uit België weg.

Vanmiddag staat in de Kamer de vertrouwensstemming voor de regering-Michel op de agenda. Bij het begin van de zitting ontrolden vredesactivisten van op de publiekstribune spandoeken met een niet mis te verstane boodschap aan de parlementsleden en de nieuwe regering: "Belgen willen kernwapens weg. Aan het werk!"

Meerderheid Belgen wil kernwapens weg

61 procent van de Belgen wil alle in België opgeslagen kernwapens weg. Minder dan een kwart van de Belgen is het daar niet mee eens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep M2P).

Duizenden mensen namen de afgelopen jaren deel aan geweldloze acties op de basis in Kleine Brogel en legden klacht neer tegen de kernwapenpolitiek van de NAVO. In 2005 stemden Kamer en Senaat resoluties die aandringen op de verwijdering van de kernwapens. Politieke zwaargewichten Guy Verhofstadt, Louis Michel, Willy Claes en Jean-Luc Dehaene stelden in 2010 in een opiniestuk dat de kernwapens weg moeten.

Opeenvolgende regeringen negeerden die signalen. Ze bewezen lippendienst aan nucleaire ontwapening maar deden niets om de kernwapens uit ons land weg te krijgen. Roel Stynen van Vredesactie: "Er gaapt een enorme kloof tussen wat de meerderheid van de bevolking wil en wat de politici doen. Voor de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel bestaat een groot maatschappelijk draagvlak. De nieuwe regering moet hier dringend werk van maken en aan de VS en de andere NAVO-bondgenoten laten weten dat België van haar nucleaire taak in de NAVO af wil."

Stappen naar nucleaire ontwapening

In mei 2015 is er opnieuw een NPT Review Conference. Daar kijken de landen die het Non-Proliferatieverdrag hebben ondertekend welke vooruitgang geboekt is in de uitvoering van het verdrag en welke concrete stappen gezet moeten worden. Het verdrag staat onder zware druk, in de eerste plaats door de onwil van de nucleaire machten om hun ontwapeningsbeloften in de praktijk te brengen.

De VS plannen om de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa een upgrade te geven. Roel Stynen van Vredesactie: "Als onze politici niets doen, ligt vanaf 2020 in Kleine Brogel een nieuwe generatie kernwapens. Willen de NAVO-lidstaten het Non-Proliferatieverdrag niet nog verder ondermijnen, dan moeten ze laten zien dat ze hun verplichting tot ontwapening serieus nemen. De verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa is een eerste stap."

Deel dit artikel