Steun aan Nigerese projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen n.a.v. Jeux de la Francophonie

In december zond de Waalse Gemeenschap een Belgische delegatie naar de vijfde Jeux de la Francophonie. Dit is een soort van Olympische spelen voor alle Franstalige landen uit heel de wereld. Deze keer vonden de Spelen plaats in Niamey, de hoofdstad van Niger.

 


Nooit eerder werd de solidariteit met het gastland zo onderstreept als tijdens de editie in Niger. Het land staat in het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties namelijk heel laag geklasseerd. Er heerst enorm veel armoede en hongersnood.

De Waalse Gemeenschap, die ondanks alle ‘morele bezwaren’ toch besliste om deel te nemen, deed al het mogelijke om zijn uitgaven te beperken, zonder hierdoor het aantal deelnemers te verminderen. Op die manier spaarde men 75.000 euro uit, die men aan 2 NGO’s zal schenken die in Niger actief zijn, namelijk Dierenartsen Zonder Grenzen en Karkara. Met dit geld wil de Waalse Gemeenschap de lokale bevolking rechtsreeks steunen.

Deel dit artikel