Uw aandeel in Alterfin : een renderende investering voor u en het Zuiden !

Microkrediet heeft nogal wat aandacht gekregen in de afgelopen jaren: 2005 werd uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Microkrediet door de Verenigde Naties en de Nobelprijs voor de Vrede 2006 werd toegekend aan Muhammad Yunus, stichter van de Grameen Bank in Bangladesh… microkrediet en meer algemeen microfinanciering wordt dan ook onmiskenbaar erkend als een instrument dat bijdraagt tot de strijd tegen de armoede.


 

De vraag naar microkrediet blijft trouwens toenemen. Meer en meer micro-ondernemers en kleine producenten doen beroep op zo’n krediet om de ontwikkeling van hun kleinschalige handels- of productieactiviteiten te ondersteunen en te werken aan een betere toekomst.

 

Dit is mogelijk dankzij lokale organisaties, de zogenaamde microfinancieringsinstellingen (MFI’s), die kleine sommen geld - tussen 50 en 1.000 euro - lenen aan de ondernemers en boeren. Toch stelt men vast dat deze instellingen niet over voldoende middelen beschikken om de groeiende vraag naar microkredieten te kunnen beantwoorden.

 

De rol van de coöperatieve vennootschap ALTERFIN bestaat er in om deze financiële kloof te dichten. Sinds 1995 is Alterfin immers actief in de financiering van MFI’s. Daarnaast geven we ook kredieten aan boerenverenigingen die verbonden zijn met de eerlijke handel beweging. Op 15 december 2007 investeert Alterfin 8.262.000 euro in een zestigtal partners in het Zuiden, die op hun beurt krediet geven aan tienduizenden kleine ondernemers en boeren ter plaatse.

 

De middelen waarover Alterfin beschikt om deze projecten te financieren zijn afkomstig van haar kapitaal dat momenteel 7.580.000 euro bedraagt, samengebracht door 1.137 vennoten of aandeelhouders. Meer dan 100% van het in Alterfin geïnvesteerde kapitaal wordt dus gebruikt in het Zuiden ter ondersteuning van microkrediet- en fair trade programma’s.

 

Toch is de vraag naar kredieten vanuit de landen van het Zuiden beduidend groter dan de middelen waarover we beschikken ! We zouden u dan ook willen voorstellen om vennoot te worden van Alterfin en te investeren in ons kapitaal.[1] Inschrijven op aandelen van Alterfin is eenvoudig, flexibel en zeker. Naast het evidente sociale rendement van die investering brengt dat geld ook financieel gezien wat op. Sinds 2000 heeft Alterfin een bescheiden doch groeiend dividend uitgekeerd aan haar vennoten en de perspectieven voor het dividend van 2007 zijn trouwens vrij goed…

 

In het kader van onze Nieuwjaarsactie willen wij u graag plezieren met een geschenk uit het Zuiden als u beslist om tijdens de maand januari 2008 aandeelhouder te worden van Alterfin.

Wenst u meer informatie over deze actie en over de activiteiten van Alterfin?

v      Bezoek onze website www.alterfin.be

v      E-mail naar info@alterfin.be

v      Bel ons op het nummer 02/538.58.62

v      Schrijf naar: Alterfin c.v.b.a., Vlasfabriekstraat, 11 - 1060 Brussel

 

 

PS: Wij kunnen u ook een aantal ethische Noord-Zuid spaarproducten aanbieden bij Triodos Bank. Geïnteresseerd? Contacteer ons ![1] Voor particulieren volstaat een bedrag van 62,50 euro om aandeelhouder te worden van Alterfin. De aandeelhouder kan stemmen op de Algemene Vergadering en heeft recht op het jaarlijkse dividend. Men kan zich geheel of gedeeltelijk terugtrekken gedurende de eerste zes maanden van het jaar.

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel