Klimaat

Mensen in ontwikkelingslanden zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering, terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. 11.11.11 zet in op de aspecten van klimaatbeleid die cruciaal zijn voor het Zuiden.