10 miljoen handtekeningen tegen mijnbouw in Palawan


De moord op radiojournalist en milieuactivist Gerry Ortega eind januari 2001 heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt

Gerry had vele contacten met bekende collega’s in Manilla, zo was hij een dichte vriend van Gina Lopez die het milieufonds van ABS CBN beheerd, het grootste mediaconcern in de Filipijnen.

Ze was zo geschokt door de moord op Gerry dat ze de journalisten van ABS CBN kon overtuigen om hun schouders te zetten onder de petitie “No 2 Mining in Palawan”, die de ambitie heeft 10 miljoen handtekeningen in te zamelen.

Deze actie betekent een flinke duw in de rug van de actiegroepen die reeds jaren campagne voeren tegen mijnbouw. Palawan is een cruciale case omwille van de unieke bio-diversiteit, de aanwezigheid van inheemsen in de potentiële mijnzones en het brede protest van de lokale bevolking. Gina Lopez sprak op de algemene vergadering van ATM haar steun uit voor het uitroepen van Palawan als  ‘No Go Zone’ en ziet het eiland als een pilootcampage, met de ambitie om die te winnen.   

Ondertussen bracht president Aquino een bezoek aan de Ondergrondse Rivier ten noorden van Puerto Princessa, de hoofdplaats van Palawan.
 Hij verklaarde dat "...de regering geen nieuwe projecten zal toestaan in Palawan als een meerderheid van de bevolking dit niet wil…”. En voegde eraan toe: “De bijna 350 lopende aanvragen zullen dus wellicht niet gehonoreerd worden, dat ligt nu in jullie handen. Er zijn hier enorme opportuniteiten voor o.a. toerisme, we hopen dan ook de Ondergrondse Rivier toegevoegd wordt aan de lijst van de 7 Wereldwonderen.”

Voor de activisten in Palawan is deze belofte zeker een belangrijke stap in de goede richting, maar zij willen dit verankerd zien in een steviger wettelijk kader. De petitie wordt dan ook verder gezet: “We moeten van dit kantelmoment gebruik maken om ook de bevolking buiten Palawan bij onze strijd te betrekken. De mijnindustrie stopt niet aan de grenzen van ons eiland. Heel wat gemeenschappen kampen met de gevolgen van mijnbouw, deze actie betekent ook een flinke ondertsteuning voor hen.” 

ATM heeft dan ook beslist om de petitie mee op te nemen in haar werking en samen met de leden van het netwerk handtekeningen in te zamelen.

Hanneke Van Eldik Thieme, de coördinator van het 11.11.11-zuidkantoor in Manilla, woonde de algemene vergadering van ATM bij en beschreef de sfeer als ‘uitgelaten en energiek’. “Het enthousiasme en de strijdlust is groot, mensen hebben het gevoel dat dit een kantelmoment kan zijn voor het beheer van de natuurlijke rijkdommen in de Filipijnen.”

De mijnbouwsector zit momenteel in het defensief, na een perscommuniqué van vorige week dat nauwelijks de pers haalde, pakten ze op 16 februari uit met een paginagrote advertentie in diverse kranten om de desinformatie en lastercampagne tegen de sector aan te klagen. “Het is ontmoedigend te zien hoe de dood van een medestander door de activisten uitgebuit wordt om de mijnbouwsector te besmeuren zonder te denken aan de gevolgen voor het land”.

Kortom, het zijn spannende momenten en daarom is elke handtekening haar gewicht in goud waard. Teken snel de petitie!

Deel dit artikel