11.11.11 in Congo

11.11.11 in Congo

De Democratische Republiek Congo heeft een verleden van gewapende conflicten en ongrondwettelijke regimewissels. De staat is zwak uitgebouwd en haar instellingen hebben weinig legitimiteit.

De Congolese overheid voorziet niet wat je van een staat kan verwachten. Daarom is een sterk middenveld, dat de bevolking organiseert en opkomt voor haar belangen, erg belangrijk.

Om die reden ondersteunt 11.11.11 in Congo organisaties die wegen op de politieke besluitvorming. Zo willen ze de politieke, sociale, economische en culturele rechten van de bevolking realiseren.

Natuurlijke rijkdommen

Congo beschikt over een enorm potentieel aan natuurlijke rijkdommen, maar de bevolking plukt er amper de vruchten van. Dat geldt zowel voor mijn- en bosbouw als voor de energiesector. POM en IBGDH werken daaraan. Ze zorgen ervoor dat de natuurlijke rijkdommen wel ten goede komen aan de lokale bevolking.

Democratisering en goed bestuur

Sinds de onafhankelijkheid is er nooit echt sprake geweest van een democratisch klimaat in Congo. De erfenis van het Mobuturegime,  verschillende gewapende conflicten en extreme armoede spelen hierin een rol. Ook het huidige regime bestaat uit politici die zich vastklampen aan de macht. Bijgevolg worden verkiezingen alsmaar uitgesteld. Wie het daar niet mee eens is wordt op kordate en brute wijze buitenspel gezet.

RECIC, ADMR, CRONGD, ODEP, AETA en Radio Maendeleo ijveren voor een betere deelname van de burgers aan het bestuur en voor decentralisatie van de macht naar de lokale overheden.

Eerlijke verkiezingen, budgetcontrole, corruptiebestrijding en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media zijn enkele van de domeinen waar 11.11.11 mee zijn schouders onder zet.

Cultuur

Sinds 2014 is 11.11.11 in Congo ook actief op cultureel vlak. Samen met Plateforme Contemporaine geven we lokale artiesten de kans geven om zichzelf en hun kunst te ontplooien.Gerelateerde artikels