11.11.11 in Ecuador

Ecuador portret vrouw meisje landbouw

Ecuador is sterk afhankelijk van inkomsten uit oliewinning. Om die op peil te houden, hebben opeenvolgende Ecuadoraanse regeringen concessies toegekend in ongerepte en tot voor kort beschermde zones van het Amazonegebied. Bovendien maakten ze in grote stukken van het land grootschalige ontginning van mineralen mogelijk. Een groot deel daarvan is voor China, onder meer door de grootschalige infrastructuurwerken die dat land heeft uitgevoerd in Ecuador.

Sociale maatregelen

De meest recente regeringen probeerden de economie te richten naar herverdeling en verhoogden de investering in sociale sectoren. Ook bij de Verenigde Naties steunde Ecuador vooruitstrevende initiatieven, zoals de oprichting van een internationale instantie voor belastingregulering en verplichtingen inzake mensenrechten voor bedrijven.

Actiegroepen

De petroleumontginning gaat gepaard met onteigeningen, vervuiling en aantasting van de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Samen met diverse actiegroepen protesteren zij daartegen. De belangrijkste organisatie is Acción Ecológica, één van de pioniers van de beweging om olie in de grond te houden. Ze is aangesloten bij het netwerk Oilwatch, dat wereldwijd mobiliseert tegen petroleumontginning.

11.11.11 steunt daarnaast onder andere het klimaatplatform CEDENMA, dat de krachten van diverse organisaties en individuen bundelt om te strijden tegen de klimaatverandering en andere milieurampen. INREDH onderneemt juridische acties ter verdediging van inheemse leiders en activisten die te maken krijgen met repressie van de overheid. CDES voert actie voor meer economische en sociale gelijkheid en doet beleidsvoorstellen op fiscaal en macro-economisch vlak.Onze partners