22 maart - Wereldwaterdag 2006: “water en cultuur”

Elk jaar wordt een ander agentschap van de Verenigde Naties uitgekozen om de evenementen over de hele wereld rond de Wereld Water Dag (WWD) te coördineren. Telkens wordt een ander thema gekozen om de verschillende invalshoeken rond water te belichten. In 2006 is de UNESCO de gids onder het thema  "water en cultuur".

Ons dagelijks leven is gebouwd op water en krijgt vorm door water. In de recente jaren is water echter gedaald in onze achting. Het is niet langer een element dat wordt vereerd en beschermd maar een consumptieproduct dat we schaamteloos verwaarlozen. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water, en twee derde van de oppervlakte van onze planeet is bedekt met water, water is onze cultuur, ons leven.

Het thema water en cultuur van de WWD 2006 vraagt aandacht voor het feit dat er vele wegen zijn om water te zien, te gebruiken en te vieren. Water wordt gebruikt in verschillende riten en ceremonies. Iedere streek van de wereld bekijkt het water op een verschillende wijze als geheiligd, maar ieder erkent het water en haar centrale plaats in het menselijke leven. Culturele tradities, inlandse gewoonten, en maatschappelijke waarden bepalen hoe een volk water waarneemt en beheert.

Water speelt een centrale rol in vele religies en overtuigingen. Water is een bron van leven die de (her)geboorte voorstelt. Water wordt dikwijls aangevoeld als god, godin of goddelijk wezen. Men bekijkt het als behept met macht en vaardigheden om de wereld te veranderen. Water neemt vervuiling weg en zuivert fysisch en symbolisch.Water is  stoffelijk en geestelijk, en werkt als bemiddelaar tussen de mens en god. Water beeldt dikwijls de grens uit tussen de wereld en het hiernamaals

Meer


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel