2,5 miljard mensen kunnen niet naar toilet

protos toiletIn de landen waar zich ontlasten in de openlucht nog een gangbare praktijk is, sterven ook het meeste kinderen onder de 5 jaar aan diarree.

Nu 19 november ook door de VN officieel tot Wereldtoiletdag is uitgeroepen, worden de lidstaten extra aangemaand om werk te maken van "een latrine of toilet voor iedereen".


 

Sanitaire voorzieningen zouden een prioriteit moeten zijn overal ter wereld; daarom heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 19 november uitgeroepen tot Wereldtoiletdag (AV op 24/07/2013).

De VN dringt er bij de lidstaten en stakeholders op aan om dringend werk te maken van sanitatie, zodat de armen meer toegang hebben tot sanitaire basisvoorzieningen en zodat zijn behoefte doen in openlucht tot het verleden gaat behoren. Deze praktijk is immers uiterst schadelijk voor de volksgezondheid. Gedragsverandering en een beter politiek beleid zijn nodig.

De resolutie erkent ook de rol die het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties spelen bij de sensibilisering. De VN roepen de landen op om sanitatie in een veel bredere context te zien: het geheel van hygiëne, elementaire sanitaire voorzieningen,  riolering, afvalwaterzuivering en hergebruik. Integraal Waterbeheer omvat deze elementen.

 

Recht op een toilet

De wereld telt 7 miljard mensen, slechts 4,5 miljard mensen hebben toegang tot toiletten of latrines - wat betekent dat 2,5 miljard mensen, vooral in landelijke gebieden, niet over goede sanitaire voorzieningen beschikken. Bovendien doen 1,1 miljard mensen nog steeds hun behoefte in de open lucht.
In de landen waar deze praktijk het meest voorkomt, zijn ook het meest sterfgevallen te tellen bij kinderen onder de 5 jaar, en is ondervoeding en armoede het meest schrijnend.

"Ondanks de vooruitgang in de Millenniumdoelstellingen, heeft één op de drie mensen geen wc," zei adjunct secretaris-generaal van VN Eliasson. "Bijna 2.000 kinderen sterven elke dag aan diarree. Slechte sanitaire voorzieningen en gebrekkige watervoorziening leiden in de ontwikkelingslanden tot economische verliezen die jaarlijks op 260 miljard dollar worden geschat."

"Sanitaire voorzieningen zijn ook een kwestie van elementaire waardigheid", zo ging hij verder, "en vrouwen zouden niet het slachtoffer mogen worden van verkrachting en mishandeling, wegens gebrek aan toegang tot een toilet dat privacy biedt."

"Het is ook onaanvaardbaar dat veel meisjes van school wegblijven door het gebrek aan elementaire sanitaire voorzieningen. Ik dring er bij elk land op aan om versneld vooruitgang te boeken op dit terrein, zodat iedereen geniet van dit meest elementaire recht."

Internationale en maatschappelijke organisaties over de hele wereld hadden 19 november al tot Wereldtoiletdag uitgeroepen, maar nu is die dag ook een officiële VN-dag.

 

Meer info:
Bron: United Nations General Assembly designates 19 November as World Toilet Day
[FOTO: Camp Perrin, Haïti - project PROTOS (c) Dirk Glas]


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel