Aanbevelingen voor de Belgische politici nav de klimaatconferentie in Warschau

betoging photopin

Een intern Belgisch akkoord als noodzakelijke voorwaarde voor een ambitieus klimaatbeleid.

Op de vooravond van de negentiende klimaatconferentie in Warschau heeft  het Platform Klimaatrechtvaardigheid een aantal aanbevelingen voor onze Belgische verkozenen en politieke beleidsmakers op federaal en regionaal niveau.

Al vier jaar probeert ons land de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te verdelen over de federale en regionale beleidsniveaus. Deze impasse maakt een efficiënt klimaat- en energiebeleid onmogelijk.

In Warschau zal een belangrijke stap worden gezet om de grote lijnen van het toekomstig akkoord uit te tekenen. Als België zijn verantwoordelijkheid wil opnemen om mee te werken aan dit internationaal klimaatakkoord in 2015, moet er eerst een intern Belgisch akkoord zijn over de spreiding van de klimaatinspanningen (de 'Burden Share') over de verschillende regio's heen. 

In Warschau verwachten wij van onze Belgische politieke beleidsmakers een duidelijk engagement voor klimaatrechtvaardigheid.

Twee elementen zijn hierbij cruciaal: klimaatfinanciering en de oprichting van een betalingsmechanisme om verlies en schade te vergoeden. Daarnaast blijft ambitieuze emissiereducties in eigen land de hoeksteen om de klimaatverandering in Noord en Zuid af te wenden.

Er is nog tijd (... voor die 2°C)

Het IPCC heeft net het eerste deel van zijn rapport gepubliceerd. De boodschap van zowel wetenschappers als internationale organisaties (UNEP, AIE, Wereldbank,...) is duidelijk: het is nog steeds mogelijk om de temperatuurstijging te beperken tot 2°C.

Daarom willen we onze politieke verkozenen aanmoedigen om zich in Warschau te engageren voor  een vermindering van de emissies op korte termijn en het nemen van financiële engagementen.

Deze twee elementen zullen het vertrouwen tussen de verschillende landen aan de onderhandelingstafel versterken en de weg effenen naar het einddoel van 2015, waarvoor de conferentie van Warschau de bakens zal moeten uitzetten.

 

klimaatcoalitie logo
Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch federaal politiek platform gecoördineerd door CNCD-11.11.11 en 11.11.11 en het bestaat uit ADG, Association21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, CADTM, CSC-ACV, CGSLB-ACLVB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Médecine Pour le Tiers Monde, Natuurpunt, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, OxfamWereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, VODO, Vredeseilanden en het WWF.

 

11.11.11 DOOR:

Zie ook:

Deel dit artikel