Aardbeving in Kashmir: update van de noodhulp

 

Kashmir - 14/11/2005

1. Kort overzicht van de situatie in Kashmir:

het dodencijfer loopt uit tot 73.000
45% van de getroffen gebieden kon nog niet worden bereikt. 
ruim 3 miljoen mensen zijn dakloos en 15.000 dorpen getroffen.  
Pakistan is het zwaarst getroffen,  vooral in het bisdom Rawalpindi is de schade hoog. Hier hebben zo'n 10.000 families dringend hulp nodig .  
onze partners ter plaatse zijn Caritas Pakistan, Caritas India en Caritas USA (Catholic Relief Services  of CRS).
hun prioriteiten zijn medische hulp, voorlopige huisvesting in tenten gezien de barre winter die voor de deur staat en bescherming van de kinderen.
2. Update van de noodhulp door het Caritas netwerk in Pakistan tot en met 8/11

Tot  8 november concentreerde het Caritasnetwerk zijn noodhulp  in 4 districten nl. Mansehra, Batagram, Abbottabad en Shangla:

 • voorlopige huisvesting
 • gezondheid
 • water en sanitair
 • levensonderhoud
 • kampmanagement
 • scholen
   

Voorlopige huisvesting: 

28.000 families ontvingen wintertenten en 30.000 tenten zijn onderweg. 
50.000 families kregen plastic sheetings in afwachting van tenten, keukensets, watercans en dekens
om het acuut gebrek aan tenten te compenseren, hebben we een overgangsonderkomen uitgetekend, gemaakt met lokaal materiaal. We starten volgende week.

 
Gezondheid:

Een eerste team van dokters en verpleegkundigen entte 4.000 kinderen in en verzorgt licht gewonden in de dorpen van de 3 districten
Een tweede team Nederlandse en Duirse chirurgen werkt vanuit  Mansehra en voert de zware operaties uit.
Een derde team met Nederlandse dokters kampeert in de bergen en gaat elke dag naar de hoger gelegen dorpen op zoek naar gewonden en verzorgt ze ter plaatse.

Water en sanitair: 

  • technische steun aan de organisaties die in de kampen werken
  • opleiding van bijkomende teams van Caritas Pakistan 
  • labo dat water test in Mansehra
  • uitdelen van  hygiene items
  • heropbouw in de dorpen van water- en sanitaire installaties

Levensonderhoud:

zal deel uitmaken van het heropbouwprogramma, maar het definitieve plan is nog niet uitgewerkt. Vorige week is de situatieanalyse opgemaakt.

 

Kampmanagement:

Caritasexperten helpen de kampen met  technische kwesties als water en sanitair. 
 

Scholen

Caritas is nog bezig met de noden te evalueren. Vast staat dat de helft van de  lagere scholen in de dorpen niet meer kan gerepareerd worden. Daarbij komt dat de ouders bang zijn om hun kinderen opnieuw naar school te sturen. Met schat dat er 18.000 kinderen en 850 leraars gestorven zijn.

3. Kostenplaatje voor Pakistan: € 4,5 miljoen

Het Caritasnetwerk heeft minimum € 4,5 miljoen nodig om zijn hulpplannen te kunnen realiseren. De inzameling van gelden verloopt moeilijk.  Op 14/11 had Caritas International België € 112.500 ontvangen van het grote publiek. Met het grootste deel van dit bedrag, nl € 100.000, hebben we 500 tenten aangekocht. Daarnaast hebben we al € 25.000 overgemaakt van de programma's van het Caritasnetwerk in Kashmir.

4. Update van de noodhulp door het Caritas netwerk in India tot en met 8/11

Caritas India en Caritas USA (CRS) verdeelden noodhulppakketten aan 10.000 mensen in 11 afgelegen bergdorpen. Een noodhulppakket bevat vier dekens, twee geteerde zeildoeken, een sprei, een matras, een emmer, keukenmateriaal en voedsel voor 10 dagen. Een team vrijwilligers geeft spelterapie aan getraumatiseerde kinderen.

Drie mobiele klinieken hebben al meer dan 3.500 patiënten verzorgd. Vooral vrouwen zoeken medische verzorging, geen wonder als men weet dat in dit afgelegen gebied medische verzorging niet voor de hand ligt.

Het Caritasnetwerk plant verder nog:

medische verzorging voor 4.00 families
opvoedkundige begeleiding van 5.000 kinderen
tenten, water en sanitair voor 1.000 families
 
 
 

Deel dit artikel