Actie biobrandstoffen

logo NL biobrandstoffen

Op zaterdag 14 september 2019 voeren 11.11.11, CNCD-11.11.11, FIAN, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en Oxfam-in-België actie in tankstations, omdat jaarlijks meer dan 800.000 ton voedsel verdwijnt in de Belgische wagens. De granen die hiervoor nodig zijn, komen overeen met de jaarlijkse consumptie van 2 miljoen mensen. Voor de plantaardige oliën waar we op rijden gaat het om 17 miljoen mensen. Of je het nu wil of niet: wanneer je tankt zit er voedsel in. Dat is slecht voor mens en klimaat.

Waarom?

Grond die gebruikt wordt voor biobrandstofgewassen, kan niet meer dienen voor het produceren van voedsel. Het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN bevestigde in een recent rapport dat grootschalige inzet op bio-energie zal leiden tot meer honger, en dan vooral in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. Ook wanneer de gewassen voor biobrandstoffen in Europa worden gekweekt, zoals koolzaad, heeft dat een impact op de voedselsoevereiniteit in Europa en voedselzekerheid in de rest van de wereld, omdat wij dan meer voedsel zullen moeten importeren van landen in het Zuiden. Op en rond plantages van gewassen voor biobrandstoffen in ontwikkelingslanden doen zich bovendien regelmatig schendingen van land- en arbeidsrechten voor. Die gaan soms bovendien gepaard met gewelddadige conflicten.

Gewassen die gebruikt worden voor biobrandstoffen, zoals palmolie en soja, leiden tot ontbossing en andere vormen van ecologische destructie, omdat er nood is aan meer landbouwgrond. Dat gebeurt vaak in waardevolle gebieden zoals de Amazone en is dus zeer slecht voor de biodiversiteit en lokale gemeenschappen. Bovendien zijn deze biobrandstoffen daarom vaak slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.

Wat vragen we?

België moet zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan aanpassen en kiezen voor een afbouwscenario van biobrandstoffen en er geen landbouwgewassen meer voor gebruiken. Dat is nu niet zo: België wil net méér biobrandstoffen gaan gebruiken tegen 2030.

Ons land doet dat omdat het een makkelijke manier is om de klimaatdoelstellingen op papier te behalen. We vragen dat België écht inzet op de transitie naar een koolstofarme maatschappij, door te kiezen voor echte vormen van duurzame en hernieuwbare energie en in te zetten op een ander mobiliteitssysteem.

Wat kan jij doen?

Laat je stem horen! Vertel aan je buren, collega's, familie... dat er voedsel verdwijnt in onze tank en waarom je daar niet mee akkoord bent. 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel