Fout
 • De pagina die je probeert te bereiken bestaat niet.

Een avond met Kumi Naidoo

Activisme in een wereld vol uitdagingen

FB event 640x px Kumi Naidoo NL

 

In het kader van de campagne Changemakers nodigen 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen en De Standaard op 25 oktober Kumi Naidoo uit.

Schrijf je in

De Secretaris-Generaal van Amnesty International zal er praten over de globale uitdagingen waar we voor staan en hoe daar als activist mee om te gaan.

Enerzijds is er de wereldwijde krimpende ruimte van het middenveld. Steeds vaker komen mensenrechtenverdedigers onder druk te staan. Ze knokken in soms extreme omstandigheden voor verandering en een duurzame toekomst.

Tegelijkertijd staan er meer en meer echte changemakers op, mensen die ijveren voor een rechtvaardiger wereld. Hoe kunnen zij standhouden? Hoe kunnen ze die ruimte opeisen? 

Na zijn keynote speech gaat De Standaard Journalist Koen Vidal samen met Naidoo dieper in op enkele kwesties.

Over Kumi Naidoo

Als Secretaris-Generaal van Amnesty International leidt Kumi Naidoo mondiale campagnes om de rechten van mensen te verdedigen.

Naidoo was de eerste Afrikaan aan het hoofd van Greenpeace International (2009-2015). Na zijn gevecht met apartheid in Zuid-Afrika in de jaren '70 en '80 via the Helping Hands Youth organisation, was hij Secretaris-generaal van GCAP (Global call tot action against poverty) en van Civicus (een internationale alliantie voor burgerparticipatie).

Meer recent leidde hij de Global Call for Climate Action en was hij de launching director van Africans Rising for Peace, Justice and Dignity.

Vanaf 2018 is hij de negende Secretaris-Generaal van Amnesty International.

Praktisch

Wanneer?

 • Vrijdagavond 25 oktober
 • 20-22 uur

Waar?

 • KVS, zaal TOP
 • Lakensestraat 146
 • 1000 Brussel

Moderatie: Koen Vidal, De Standaard

Inkom: 5 euro aan de kassa.
Graag vooraf inschrijven om je plaats te reserveren.

Deze avond gaat door in het Engels.

Organisatie: 11.11.11 in samenwerking met Amnesty International Vlaanderen en met de Standaard 

Schrijf je in

logo-11-amnesty-standaard

 


 

An evening with Kumi Naidoo

Activism in a world full of challenges

In light of the Changemakers campaign, 11.11.11, Amnesty International Flanders and De Standaard are inviting Kumi Naidoo on the 25th of October.

At this event, the Amnesty International Secretary-General will talk about the global challenges we face and how we, as activists, can deal with them.

On the one hand, the space of civil society is shrinking globally. Human rights defenders are increasingly facing pressure and hardship. They fight for change and a sustainable future in, at times, extreme circumstances.

But on the other hand, more and more of these changemakers stand up, people who strive for a better world. How do they stay strong? And how can they claim the space they need?

After Naidoo's keynote speech, De Standaard reporter Koen Vidal will join him to dive deeper into a few important matters.

About Kumi Naidoo

As the Secretary-General of Amnesty International, Kumi Naidoo leads global campaigns to protect and defend human rights.

Naidoo was the first African head of Greenpeace International (2009-2015). After fighting apartheid in South Africa in the '70s and '80s through the Helping Hands Youth Organisation, he became the Secretary-General of GCAP (Global Call to Action against Poverty) and Civicus (an international alliance for citizen participation).

More recently, Naidoo led the Global Call for Climate Action and became the launching director of Africans Rising for Peace, Justice and Dignity.

Since 2018, he is the ninth Secretary-General of Amnesty International.

Practical information

When?

 • Friday evening 25 October
 • 20-22h

Where?

 • KVS (hall TOP) - Lakensestraat 146 1000 Brussel

Moderation by Koen Vidal, De Standaard
Admission: €5, to be paid at the entrance

Please register in advance to reserve your seat.
This event will take place in English.

Organisation: 11.11.11. in collaboration with Amnesty International Flanders and De Standaard

11.11.11 DOOR:

Wanneer

Vrijdagavond 25 oktober
20-22 uur

Waar

KVS, zaal TOP
Lakensestraat 146
1000 Brussel
www.kvs.be

Praktische info

 • Inkom: € 5 (aan de kassa te betalen)
 • Taal: Engels
 • Graag vooraf inschrijven

Deel dit artikel