Waardig Werk

Waardig Werk is opgenomen in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.  De verklaring vermeldt naast het recht op werk, ook de vrije keuze, gelijk loon voor gelijk werk en een rechtvaardige en voldoende vergoeding. Verder voorziet ze in het recht op een gepast en verzekerd levensniveau in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, ouderdom en andere gevallen waarin een werknemer zijn bestaansmiddelen verliest onafhankelijk van zijn wil. Hoewel waardig werk dus uitdrukkelijk een internationaal erkend mensenrecht is, worden steeds meer mensen ervan uitgesloten.