Ashi - Financieel onafhankelijke Filipina's dankzij microkredieten

Ilse Van Hoecke trok in december op vraag van 11.11.11 als gelegenheidsambassadrice naar de Filipijnen. Bekijk hier het deel over Ashi uit de reportage die ze maakte voor het Eé n-programma De Rode Loper.

Ashi betekent letterlijk 'stijg op uit de armoede'. Het motto: Hoop door zelfhulp

Centraal staat het cijfer 5.
Vijf peilers vormen de basis van de werking: hard werken, eenheid, vindingrijkheid, discipline en ijver.
De samenwerking van 5 vrouwen. Zo zijn er meer dan 1000 groepjes.Doelstellingen:

 • sparen bij armste bevolkingsgroepen stimuleren
 • afhankelijkheid van woekeraars verminderen
 • inkomen van armen verhogen door "zelf-tewerkstelling" te promoten
 • migratie naar de stad verminderen door grotere bestaanszekerheid
 • belang van scholing en verantwoord ouderschap (familieplanning) promoten
 • promoten van soortgelijke micro-krediet instellingen en vorming van hun staf

De aanpak:

 • ASHI zoekt vrouwen die onder de armoedegrens leven, maar van aanpakken weten
 • Als zo'n vrouw geselecteerd is, moet ze 4 andere vrouwen zoeken uit dezelfde buurt
 • Vijf vrouwen vormen een groep
 • Ze moeten een hechte groep vormen, zoals een hand. Eé n vinger is niet sterk, maar een hand is dat wé l
 • Verplichte aanwezigheid op wekelijkse bijeenkomst en verplicht sparen van een minimumbedrag
 • De groep krijgt dan 10 weken lang vorming (van telkens 1 uur) over groepstechnieken, planning, boekhouding, haalbare doelstellingen formuleren, enz
 • Dan kiezen ze een groepleidster. Zij geeft de richting aan, maar … zal als laatste een lening krijgen

Krediet:

 • Leningen worden individueel toegekend, maar de vrouwen stellen zich garant voor elkaar
 • Het eerste krediet schommelt rond 75€. De interest is iets lager dan de commerciële rente en veel lager dan die van de woekeraars
 • Na terugbetaling kan de ontleenster een hoger krediet ontvangen, tot 500€
 • Terugbetalingsgraad bedraagt 98,9% dankzij strikte opvolging en efficiënte groepswerking

Aanwending:

 • Altijd voor inkomensverbeterende activiteiten
 • Vooral in landbouw, veeteelt, visvangst, handel, transport
 • Meestal kiezen de leden voor twee of meer kleine initiatieven, om het risico te spreiden: b.v. aankoop varken en zaaigoed

Groei in cijfers:

 • ASHI groeide in 16 jaar tijd uit tot een beweging met 18.000 leden
 • Bij de start leeft 75% in extreme armoede: inkomen < 50 euro/maand
 • Na vierde lening leeft nog 13% in extreme armoede, 22% heeft armoedegrens overgestoken

Belang:

 • De leningen maken een einde aan afhankelijkheid en passiviteit
 • De vrouwen krijgen kansen om zelf initiatieven te nemen, om onafhankelijk te zijn
 • Hun zelfvertrouwen verhoogt enorm. Vaak voor het eerst in hun leven zijn ze echt fier op zichzelf
 • Ze nemen meer en meer initiatieven en komen los uit de cirkel van de armoede
 • Heel het gezin wordt er beter van
 • De positie van de vrouw in het gezin verbetert aanzienlijk

Kortom, de microkredieten hebben een mega-effect.

Voor de concrete begeleiding van de werking van Ashi kan 11.11.11 rekenen op de expertise van haar lidorganisatie Trias.

Deel dit artikel