Burundi schort alle samenwerking met VN mensenrechtenbureau op

De gewraakte VN-experten  tijdens de voorstelling van hun rapport op 27 september

Vandaag, 11 oktober, besliste de Burundese regering om elke samenwerking met het Hoge Commissariaat voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties stop te zetten. VN-experten Pablo de Greiff, Christof Heyns en Maya Sahli Fadel zijn persona non-grata verklaard.

De verklaring komt er slechts drie dagen nadat Burundi besliste om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat een vooronderzoek heeft ingesteld naar mogelijke misdaden tegen de mensheid in het land.

Enkele maanden geleden weigerde de Burundese regering ook al om deel te nemen aan vergaderingen van de Afrikaanse Unie en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap. De internationale isolering van het regime van president Nkurunziza lijkt nu groter dan ooit. De kans op gerechtigheid, laat staan de waarheid voor slachtoffers en nabestaanden van foltering, buitenrechtelijke executies en arbitraire arrestaties is nu bijna onbestaande.

Veel van onze partners in Burundi leven sinds het uitbreken van de crisis in april 2015 in angst. Rekeningen zijn geblokkeerd en activiteiten verboden. Sommigen leven als één van de 300.000 vluchtelingen in de buurlanden en vragen zich af of ze ooit nog terug kunnen keren. Twee weken geleden waarschuwde de VN mensenrechtenraad nog voor het uitbreken van een genocide.

11.11.11 vraagt zich af hoe lang deze crisis nog moet duren voordat de internationale gemeenschap krachtdadig ingrijpt. We hopen dat de aandacht van die internationale gemeenschap voor een oplossing in Burundi niet overschaduwd wordt door de huidige politieke crisis in Congo.

11.11.11 roept de Belgische regering op om de beslissing van de Burundese regering uitdrukkelijk en krachtig te veroordelen. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten en het Internationaal Strafhof moeten nu meer dan ooit hun rol kunnen spelen in Burundi. We vragen minister Reynders om tijdens de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken volgende week te pleiten voor een verderzetting van het sanctieregime dat de directe financiële steun aan de Burundese regering verbiedt. Ook dienen de individuele sancties tegen de verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen uitgebreid te worden. De Burundezen hebben recht op de waarheid over het lot van hun naasten en een einde aan de misdaden van het regime.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel