Campagne Caritas International: De strijd tegen honger en ondervoeding

De wereld staat voor de zwaarste voedselcrisis sinds mensenheugenis. En toch kunnen we de strijd tegen honger en ondervoeding winnen.

Om de 6 seconden sterft een kind van de honger. Ruim één miljard mensen in de wereld lijdt elke dag honger. Daarom voert Caritas International dit jaar, van 17 tot 30 september, zijn mediacampagne tegen honger en ondervoeding. Want honger is geen noodlot. Samen kunnen we er iets aan doen.

Schokkende cijfers van een wereld in crisis

Dit jaar overschrijdt het aantal mensen dat honger lijdt het onrustbarende cijfer van 1 miljard. Dat betekent dat op deze planeet 1 op zes mensen elke dag opnieuw met een lege maag gaat slapen. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van deze crisis. Elke 6 seconden sterft een kind de hongerdood. 146 miljoen kinderen, jonger dan vijf jaar, zijn ondervoed. Dit kan hun leven verwoesten, want zodra hun lichaamsgewicht onder de gevarendrempel zakt treedt vrijwel altijd definitieve hersenschade op. Intussen blijven de rijke landen in hun budgetten snoeien…

En toch kan de wereld dit gevecht tegen de honger en ondervoeding winnen

Honger is een complex probleem. Dit probleem is enkel oplosbaar als we de vele oorzaken ervan tegelijk, preventief én structureel aanpakken. Caritas International steunt dan ook een breed gamma van hulpprogramma’s op verscheidene domeinen. De klemtoon ligt daarbij telkens op kleinschalige structurele projecten, die de vicieuze cirkel van honger en ondervoeding moeten doorbreken. We doen dit in nauw overleg én in samenwerking met de lokale bevolking. Hierbij koppelen we zoveel mogelijk (onmiddellijke) crisishulp aan structurele steun op langere termijn. Ons einddoel is altijd zelfredzaamheid en autonomie, namelijk dat de mensen uiteindelijk zélf in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

D.R. Congo: 12 legkippen voor 39 euro

Het centrale project in deze campagne is een concreet landbouwproject in de D.R. Congo, meer bepaald op de hoogvlakte van Bateke, waar de voedselsituatie erg precair is. Artsen stellen bij haast alle ondervoede kinderen een tekort aan dierlijke proteïnen vast. Vlees is immers te duur voor de gewone mens. Er is echter een eenvoudig en betaalbaar alternatief: het ei. Het ei is een natuurlijke voedselbron, die alle voor de mens belangrijke aminozuren, vitamines en mineralen bevat. De oplossing ligt dan ook voor de hand: 12 legkippen voor een Congolese mama en dat voor slechts 39€. Dankzij deze eieren kunnen de moeders hun kroost een evenwichtig samengestelde maaltijd voorschotelen.

Andere projecten die illustreren hoe mensen erin slagen om zelf voldoende en gevarieerd voedsel te produceren

In de Congolese hoofdstad Kinshasa is 11% van alle kinderen beneden de 5 jaar ondervoed. Ondervoeding is dan ook een van de belangrijkste sterfteoorzaken in deze grootstad. In ziekenhuizen en medische centra hebben we speciale afdelingen waar zwaar ondervoede kinderen een medische behandeling krijgen. We leren de moeders ook hoe ze zélf een groentetuintje kunnen aanleggen en, met zelfgekweekte gewassen, gezonde maaltijden kunnen voorschotelen. Op die manier voorkomen we dat kinderen, die van ondervoeding zijn genezen, na verloop van tijd zouden hervallen. Waar droogte het probleem is, zoals in India bijvoorbeeld zorgen we voor druppelirrigatie. In Zimbabwe, waar de politieke crisis zware ravages heeft aangericht, krijgen ondervoede kinderen op school een voedzame maaltijd.

Mediacampagne

Caritas International wil met de campagne van 2009 het brede publiek bewust maken en fondsen werven voor zijn projecten tegen de honger. Op TV1 en op Canvas wordt tijdens de campagne een wervende tv-spot uitgezonden. In kranten en tijdschriften kan de lezer een inlegblad vinden met een overschrijvingsformulier om geld te storten. En voor de eerste maal worden ook digitale media ingeschakeld.

Alle giften, hoe klein ook, zijn welkom op rekening 000-0000041-41 van Caritas International met de vermelding "strijd tegen de honger" of door storting online op onze website: www.caritas-int.be. De website staat overigens de komende weken helemaal in het teken van de campagne met informatie, animaties en natuurlijk de tv-spot.

Voor interviews met projectverantwoordelijken of meer informatie:

Joëlle Verriest
Tel. 02/211.10.55 of 0473/76 24 62
E-mail: j.verriest@caritasint.be 

 

Deel dit artikel