Campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' trekt zich op gang

In 2001 neemt Dexia NV de controle over de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi. Vandaag weten we dat Dexia Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden financiert. De directeur van Dexia Israël, Dhr. David Kapah, verklaarde dit in de Knesset, het Israëlisch parlement, tijdens een commissiezitting van 19 juni 2007.

De campagne wil het volgende realiseren: We eisen van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. Daarnaast eisen we dat de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten, de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.


Hieronder vind je het platform van de campagne en de lijst van ondertekenaars. Als jouw organisatie de campagne ook wil ondersteunen dan volstaat het om contact te nemen met Mario Franssen woordvoerder van de campagne. Alle info over de campagne vind je op www.intal.be.
En via het artikel over de chronologie van de campagne blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.

Platformtekst

Israël koloniseert – Dexia financiert
Stop de illegale financiering van de Israëlische bezetting.

In 2001 neemt de Dexia NV de controle over de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi. Deze bank is vergelijkbaar met het voormalige Gemeentekrediet in België. Ze financiert steden, gemeentes en andere openbare besturen. De naam van deze bank wijzigt in 2007 naar Dexia Israël Public Finance Ltd. Vandaag weten we dat Dexia Israël, kolonies in de bezette Palestijnse gebieden financiert. De directeur van Dexia Israël, Dhr. David Kapah, verklaarde dit in de Knesset, het Israëlisch parlement, tijdens een commissie-zitting.

De financiering van deze kolonies gaat in tegen het internationaal recht. Zo is er de Vierde Conventie van Geneve waarvan artikel 49 stelt: "De Bezettende Macht zal geen delen van zijn eigen bevolking deporteren of overbrengen naar gebieden die zij bezet.” Dit werd meermaals bevestigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, o.a. in resolutie 446. Daarnaast staat in artikel 1 van dezelfde Conventie: “De Hoge Ondertekenende Partijen doen in alle omstandigheden het nodige om de huidige Conventie te respecteren en te laten respecteren”.
Door de illegale financiering van de Israëlische kolonisering schendt Dexia NV ook de eigen ethische code. Dexia NV onderschreef namelijk het “Mondiaal pact van de Verenigde Naties”. Principes 1 & 2 hierin stellen : “Ondernemingen moeten binnen hun invloedssfeer de mensenrechten naleven en bevorderen (1); en ervoor zorgen dat ze zich niet schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten (2).”

We eisen van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. Daarnaast eisen we dat de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten, de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.

(indien jouw organisatie het platform wil ondertekenen volstaat het om het platform in bijalge af te printen en het ondertekent terug te sturen naar intal, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel - of per fax: 02/209.23.51)

 

Lijst van ondertekende organisaties (20090128)

COBI – Coördinatie Boycot Israël (initiateur-initiatiefnemer)
ABP
Artistes contre le Mur
BRussells Tribunal
CODIP
Comac
Coordination des Associations pour une Paix Juste au Proche-Orient (PJPO) du Brabant Wallon
          PJPO Ittre, PJPO Mazerine.
Divers & Actief
FOS – Socialistische Solidariteit
Gemeente Viroinval
Geneeskunde voor het Volk - Schaerbeek
Génération Palestine
GROEN!
Groupe Palestine Santé
intal
LAP - Leuvense Actiegroep Palestina
Mouvement Chrétien pour la Paix
Mouvement Citoyen Palestine
LEF
Recht op Terugkeer
OWW Hasselt
PTB
SCI
't Uilekot
Vlaams Palestina Komitee
Vrede vzw
 

intal DOOR:

Deel dit artikel