Chronologie van de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert'

Dit artikel geeft geen achtergrond, noch analyses over de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert. Wat dit artikel wel wil bereiken is dat iedereen een overzicht heeft van de belangrijkste resultaten van de campagne. Dit artikel zal dan ook regelmatig bijgewerkt worden. Ben je zelf actief met de campagne, aarzel dan niet om je resultaten door te geven. En nog een tip, je begint best beneden te lezen.

Gelieve de resultaten van de campagne door te geven aan Mario.

3 februari 2009: 28 organisaties tekenden het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' al. Vooral solidariteitsgroepen maar ook politieke partijen en de gemeente Viroinval.

31 januari 2009: De groep intal-Bruxelles-Palestine organiseert een info & mobilisatie avond rond de campagne. De 300 aanwezigen nemen 1.700 flyers en postkaarten mee. De campagne is definitief op gang geschoten.

30 januari 2009: Het campagnemateriaal wordt geleverd (Flyer, kaart1, kaart2). Het logo werd eerder al afgewerkt en de affiches voor de campagne zijn in druk.

30 januari 2009: De vakbondsdelegatie BBTK van Dexia schrijft een open brief aan de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Dexia.

27 januari 2009: Prof. Rudy Doom verwijst in de MO*PAPER 'Hoe zien wij Gaza' naar de Dexia-campagne als middel om niet te vergeten wat er in Gaza is gebeurd.

26 januari 2009: De gemeente Moeskroen stemt een motie die vraagt om de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden te verbreken.

19 januari 2009: Omar Barghouti van de BDS-campagne in Palestina spreekt een videoboodschap in voor de Dexia-campagne.

19 januari 2009: De gemeente Ciney stemt een motie die vraagt om de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden te verbreken.

14 januari 2009: In De Morgen wordt er in een opiniestuk voor een Boycot van Israël naar de Dexia-campagne verwezen en op Radio 1 wordt de campagne toegelicht in De ochtend.

14 januari 2009: In het Vlaams Parlement worden er verschillende vragen gesteld over de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden. Dhr. Kris Peeters komt hierbij in het nauw omdat hij onvoldoende op de hoogte is van het dossier en zich enkel op informatie van Dexia baseert. O.a. in MO* verschijnt er een artikel over het debat.

14 januari 2009: De gemeente Schaarbeek vraagt uitleg over de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden aan Dhr. Dehaene (voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia) en Dhr. Vermeiren (Voorzitter van de Gemeentelijke Holding). De Gemeentelijke Holding groepeert de aandelen van de Belgische gemeenten in de Dexia Groep. In deze lijst kan je nakijken hoeveel aandelen jouw gemeente van Dexia heeft.

13 januari 2009: In het Waals Parlement worden er vragen gesteld aan Minister van Economie Marcourt. De pers neemt dit ruim over.

11 januari 2009: Tijdens de grote betoging tegen de aanval op Gaza gooien betogers schoenen naar het Dexia-kantoor op de Brouckère.

8 januari 2009: Het platform 'Israël koloniseert – Dexia financiert' wordt gefinaliseerd. Elke organisatie, gemeente, ... kan het platform ondertekenen. Vanaf nu is de naam van de werkgroep de naam van de campagne.

22 december 2008: De gemeente Viroinval stemt een motie die vraagt om de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden te verbreken.

3 december 2008: Dhr. De Vriendt, Dhr. Brotcorne en Dhr. Jambon stellen parlementaire vragen aan Minister Reynders en Minister De Gucht over de banden tussen Dexia en de Bezetten Gebieden.

19 november 2008: Dhr. Mariani, gedelegeerd bestuurder van de Dexia Groep, antwoordt op de brief van de Werkgroep. In deze brief bevestigt hij dat Dexia de kolonies financiert, zonder echter een antwoord te geven op de vraag wat hij eraan gaat doen.

12 november 2008: Er wordt een eerste actie georganiseerd aan het hoofdkantoor van de Dexia Groep op het Rogierplein in Brussel.

8 november 2008: In Le Soir verschijnt er een artikel over de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden gebaseerd op de bewijzen die op 28 oktober gevonden werden.

28 oktober 2008 's avonds: Twee mails die de band tussen Dexia en de bezetting duidelijk aantonen vallen in onze mailbox. 'The Coalition of Women for Peace' uit Israël heeft de 'smoking gun' gevonden. De coalitie onderhoudt o.a. de website www.whoprofits.org.

De eerste mail bevat een document (in 't Hebreeuws) van de website van het Israëlisch parlement en geeft aan dat Dexia Israël een lening heeft toegekend aan de kolonie 'Ma'ale Efrayim'. De lening werd gestart in 2003 en loopt over 12 jaar.

De tweede mail bevat een document van de website van het Israëlisch parlement waarin Dhr. David Kapah, directeur van Dexia Israël, zegt dat Dexia Israël 7 kolonies en 3 regio's* in de Westelijke Jordaanoever kredieten heeft toegekend.
*Kolonies: Alfei Menasheh, Elkana, Beit-El, Ariel, Beit Aryeh, Givat Zeev en Kedumim. Regio's: De Jordaanvallei, de Hebron regio en Samaria (het Noorden van de Westelijke Jordaanoever).

28 oktober 2008: De financiële crisis is uitgebarsten en de Belgische overheden investeren zwaar om Dexia overeind te houden. De Dexia Groep plant een herstructurering. De werkgroep stuurt een brief aan de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (Dhr. Dehaene) en de nieuwe gedelegeerd bestuurder (Dhr. Mariani) om uitleg te vragen over de banden tussen Dexia en de Bezette Gebieden.

16 november 2007: De 'Werkgroep Dexia' van COBI komt voor de eerste keer samen om gericht op zoek te gaan naar bewijzen van de banden tussen de Dexia Groep en de Bezette Palestijnse Gebieden. De groep bestaat na verloop van tijd uit leden van het ABP, COBI, CODIP, MCP, intal, Vrede en VPK.

15 april 2001: CODIP richt een schrijven aan de Raad van Bestuur van Dexia in verband met de participatie van Dexia in Otzar Hashilton Hamekomi.

1 januari 2001: Dexia laat weten dat Otzar Hashilton Hamekomi (OSM), een Israëlische bank die voor 45,3% in handen is van Dexia, volledig geconsolideerd werd vanaf 1 januari 2001. Dexia controleert 60,7% van het stemrecht.
Geciteerd uit http://www.dexia.com/n/docs/nl_0502rapports_ab/nl_0502rapporta09.pdf
Vandaag bezit de Dexia Groep 65.31% van het kapitaal van de bank, 65.99% van het stemrecht en 66.67% van het beslissingsrecht om directeurs te benoemen. Zie: http://duns100.dundb.co.il/2008/600057228/index.asp

November 1999: Dexia-dochter Dexia Crédit Local neemt een aandeel van 9 % in de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi. Zie: http://www.dexia.jobs/NL/whoweare/Pages/History.aspx

1953: Otzar Hashilton Hamekomi, het huidige Dexia Israel Public Finance Ltd wordt opgericht.
Zie: http://duns100.dundb.co.il/2008/600057228/index.asp

Deel dit artikel