Colombia zoekt als eerste land ter wereld systematisch oplossingen voor klimaatverandering


Colombia tekent dit jaar een pilootproject uit om gedurende vijf jaar de gevolgen van klimaatverandering te inventariseren én op zoek te gaan naar aanpassingsmaatregelen. Aan het project hangt een prijskaartje van 12,25 miljard dollar.


Het project moet begin 2006 uit de startblokken schieten en is volgens de trotse Colombianen het eerste project voor klimaatadaptatie ter wereld. Vier Colombiaanse ministeries zijn erbij betrokken. 'Iedereen zal onze methodologie met argusogen volgen', zegt de Colombiaanse minister van Milieu, Huisvesting en Ontwikkeling, Sandra Suárez.
Het is de bedoeling dat het project maatregelen oplevert tegen het afsmelten van de sneeuw in de Andes, de stijging van het zeeniveau langs de 1.300 kilometer lange kustlijn en de mogelijke opmars van tropische ziekten als malaria en dengue (knokkelkoorts) naar de koelere bergstreken waar deze ziekten nu nog niet voorkomen.
Een deel van het benodigde geld komt uit de zak van de Global Environment Facility (GEF), een in 1990 opgericht samenwerkingsinitiatief tussen de Wereldbank, het Ontwikkelings- en het Milieuagentschap van de Verenigde Naties. Ook het Japanse Ontwikkelingsfonds voor Beleid en Menselijke Hulpbronnen PHRD springt bij.
Nu al is duidelijk dat Colombia erg te lijden zal hebben onder de voorspelde stijging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet met 1,3 à 2 graden Celcius tijdens de volgende eeuw. Afgaand op de huidige voorspellingen zou binnen amper 45 jaar 78 procent van de sneeuw op de Andespieken afsmelten. Hetzelfde lot dreigt voor meer dan de helft van de sneeuw op de voor het land zo typische hoogplateaus. Dat is niet alleen omwille van het dreigende verlies aan biodiversiteit een zeer spijtige zaak. De sneeuwvoorraad voedt immers het uitgebreide Colombiaanse rivierennetwerk en vertegenwoordigt met andere woorden 's lands zoetwatervoorraad.
De dreigende stijging van het zeeniveau bedreigt dan weer de eilandenarchipel van San Andrès, waar 85.500 Colombianen wonen. 'De gevolgen voor trekvogels en koraalriffen zijn vernietigend', zo meldde het Colombiaanse Instituut voort Hydrologie, Meteorologie en Milieustudies dat de leiding heeft over het project.
Zelf heeft Colombia het recent van kracht geworden Kyoto-protocol al in 2000 ondertekend. Volgens het eerste nationale rapport over klimaatverandering, uit 2001, bedraagt de bijdrage van het Latijns-Amerikaanse land aan de wereldwijde uitstoot van CO2, een van de zes broeikasgassen die onder Kyoto vallen niet meer dan 0,25 procent. (ADR)

IPS DOOR:

Deel dit artikel