De Dode Zee zakt verder weg, studie voor een kanaal vanuit de Rode Zee aan de gang.

Gedurende eeuwen bleef het peil van de Dode Zee stabiel op 400 meter onder het zeepeil. De verdamping van het water was in evenwicht met de toevoer door de Jordaan en zijn zijrivier de Yarmoek. Vooral de afname door Israel en in mindere mate door Jordanië en Syrië zorgden voor een drastische verlaging van het debiet dat van 1350 miljoen m³ per jaar honderd jaar geleden daalde naar 290 miljoen m³ in 2000.

Een kanaal vanuit de Rode Zee zou de Dode Zee kunnen redden en tegemoet komen aan de behoefte aan zoet water die over 20 jaar zal verdubbelen in de regio. Het verschil in hoogte zou gebruikt worden om het water te ontzilten en om elektriciteit te produceren. Men zou over één miljard m³ zoet water beschikken tegen een haalbare prijs, alhoewel misschien te hoog voor het gebruik in de landbouw. Blijft het probleem om het water naar Amman op 900 meter hoogte en Jerusalem op 500 meter hoogte te brengen.

Hoe men ook het water van de Jordaan beheert, de behoeften aan drinkwater en irrigatiewater voor de drie landen is te groot.Er is een structureel tekort want de beschikbare hoeveelheid water bedraagt minder dan 500 m³ per jaar en per inwoner. Vooral Jordanië en Palestina hebben een watertekort met slechts 180 m³ en 103 m³  respectievelijk beschikbaar. En gezien de demografische evolutie verwacht men geen beterschap, integendeel.

De Dode Zee ligt op een breuklijn tussen Azië en Afrika. Jordanië dat het meest zou genieten van het kanaal wenst dat het kanaal langs een gebergte loopt dat geologisch gevoelig is. Men hoeft niet te vrezen dat de Rode Zee zou leeglopen naar  de Dode Zee want men zal eerst het water 170  meter oppompen, om het daarna naar de Dode Zee te laten vloeien onder invloed van de zwaartekracht. In geval van probleem volstaat het de pompen stil te leggen. Wel dient men de mogelijke vervuiling van het freatische water in te schatten door scheuren in het kanaal,  of zelfs een breuk door een aardbeving.

Het project voorziet een milieustudie (overeengekomen tussen Jordanië, Israël en de Palestijnse autoriteiten  op 9 mei 2005) om de invloed van het kanaal op het zeer gevoelige ecosysteem van de Dode Zee te bestuderen.  Anderen zijn bezorgd over de invloed van het pompen, maar men pompt echter slechts een fractie van de Rode Zee -voorraad .

Technisch is er niets uitzonderlijks. Gelijkaardige verplaatsingen van massa’s water gebeuren reeds in de VS. De stad Phoenix wordt bevoorraad door een reusachtig kanaal dat van de rivier Colorado komt. In Brazilië, Lesotho liggen gelijkaardige kanalen voor ter studie.
Haalbaarheidsstudies zullen bepalen of het project leefbaar is op ecologisch  en op economisch vlak.
De financiering van de bouw van het kanaal kan gebeuren door internationale instellingen; voor het ontzilten en de energieproductie kunnen er private kandidaten opduiken als blijkt dat de klanten betalen.
Als deze voorwaarden vervuld zijn kan op tien jaar tijd het kanaal gebouwd worden.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel