De ondergrondse watervoorraden slinken sneller

2010-10-aquifer-schematicVolgens een studie van het tijdschrift ‘Geophysical Research Letters’ is het slinkingscijfer van de ondergrondse watervoorraden wereldwijd meer dan verdubbeld op amper 40 jaar tijd. Een buitensporige exploitatie van deze watervoorraden door de mens blijkt de hoofdoorzaak.

Deze uitgebreide reservoirs zijn nochtans van wezenlijk belang voor het dagelijkse leven en de landbouw in talrijke regio’s,  naast hun rol in de handhaving van ecosystemen, onderstreept de Amerikaanse Unie van geofysici in een recent communiqué.

Het team van Yoshihide Wada van de universiteit van Utrecht in Nederland heeft een databank opgesteld die de mondiale grondwatersituatie in kaart brengt aan de hand van een globaal hydrologisch model en een evaluatie van het niveau van aanvulling (door watervoerende lagen) en onttrekking (schattingen van onttrokken volumes van water).

Volgens de berekeningen van de onderzoekers is het uitputtingsniveau van de ondergrondse voorraden meer dan verdubbeld tussen 1960 en 2000. De “verloren” volumes (verschil tussen de aanvulling en de onttrekking) gaan van 126 tot 283 km3 water per jaar. Als we dit scenario vertalen naar de grote meren in de Verenigde Staten, zouden deze op slechts 80 jaar tijd drooggelegd zijn. Aangezien het totaalvolume van ondergrondse watervoorraden over de hele wereld evenwel niet gekend is, blijft het moeilijk om te voorzien op welke termijn deze voorraden dreigen te verdwijnen.

De hoogste niveaudaling wordt in verscheidene van 's werelds grootste landbouwzones waargenomen zoals het noordwesten van India, het noordoosten van China, het noordoosten van Pakistan, Central Valley in Californië en de Midwest van de Verenigde Staten.
De verarming van de ondergrondse waterbekkens is op lineaire wijze van 1960 tot aan het begin van de jaren '90 toegenomen en kent sindsdien een aanzienlijke versnelling. Dit is het resultaat van de ontwikkeling van opkomende economieën, hoofdzakelijk gesitueerd in India en China.

De wetenschappers zijn van mening dat de hoeveelheid ondergronds water die momenteel door de mens wordt opgepompt, voor 25% bijdraagt aan de jaarlijkse stijging van het niveau van de oceanen (door verdamping van de bevloeide zones gevolgd door neerslag).

Volgens de hoofdauteur van de studie kan deze drastische daling van de ondergrondse watervoorraden tot een ramp leiden. “Als men de bevolking zich laat ontwikkelen door ondergrondse watervoorraden te gebruiken die niet worden aangevuld, zullen er na een bepaalde tijd problemen opduiken ten gevolge van hongersnoden en de sociale onrust die eruit voortvloeit”, verwittigt hij. Deze ondergrondse watervoorraden vertegenwoordigen bijna 30% van het beschikbare drinkwater op Aarde. Oppervlaktewateren vertegenwoordigen slechts 1 %.

Bron : http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-declin-mondial-des-eaux-souterraines-s-accelere,19245?token=2aeccf13c22fb1cc9d78bd0e262364f3&xtor=EPR-9
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel