Dexia uit Israël – Desinvestering nu

Op zaterdag 8 november verscheen er een artikel in Le Soir over de band tussen Dexia NV en de financiering van de nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jerusalem. Voor intal, Codip, het VPK, Vrede vzw en COBI is dit geen verrassing.
Op woensdag 12 november om 7.30 u. zal er een protestactie doorgaan aan het hoofdkantoor van Dexia op het Rogierplein. Meer info: http://www.intal.be/nl/dexia-uit-israel-actie-woensdag-1211


DEXIA OUT OF ISRAEL - DIVESTMENT NOW*

Op zaterdag 8 november verscheen er een artikel in Le Soir over de band tussen Dexia NV en de financiering van de nederzettingen (1) in de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jerusalem. Voor intal, Codip, het VPK, Vrede vzw en COBI is dit geen verrassing.

In 2001 (2) nam Dexia NV de volledige controle over de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi (OSM), die in 2007 werd omgedoopt tot Dexia Public Finance Israel Ltd.

De eerste brieven die we Dexia NV om opheldering te krijgen over hun investeringen vertrokken al in 2001. In 2004 volgde er vragen op de Algemene Vergadering van Dexia. De antwoorden van Dexia NV waren steeds ontwijkend of ontkennend.

De bewijzen dat Dexia NV betrokken is bij de ontwikkeling van de illegale nederzettingen zijn echter duidelijk. Hieronder enkele voorbeelden:

a. In april 2005 sloot OSM een akkoord met de Israëlische regering om lange termijn leningen te geven aan gemeentes, over een periode van 12 jaar. Aan de nederzetting Ma'ale Efrayim werd 1,9 miljoen shekel (390.000 euro) toegekend.(3)

b. In juni 2007 verklaarde Dhr. David Kapah, afgevaardigd bestuurder van Dexia Public Finance Israel Ltd., dat tussen 2005 en 2007 leningen toegekend werden aan 10 nederzettingen of regionale raden in de Westelijke Jordaanoever.(4)

De illegaliteit van de nederzettingen is gebaseerd op de Vierde Conventie van Geneve (5) waarin artikel 49 stelt: "De Bezettende Macht zal geen delen van zijn eigen bevolking deporteren of overbrengen naar gebieden die hij bezet."

Ook de VN-Veiligheidsraad heeft de bezettingspolitiek van Israël op deze basis meermaals veroordeeld. Resoluties 446 van 22 maart 1979, 452 van 20 juli 1979 en 465 van 1 maart 1980 verwijzen expliciet naar schendingen van de Vierde Conventie van Geneve.

Voor ons is het onaanvaardbaar dat Dexia NV bijdraagt tot de illegale uitbouw van de nederzettingen in de Bezette Gebieden en zullen op korte termijn actie ondernemen om deze politiek aan te klagen.

Mario Franssen
woordvoerder Dexia out of Israël - 0498/54.16.42 - mario.franssen@intal.be

Steunende organisaties: COBI, Codip, intal, VPK, Vrede vzw.

* Deze oproep past binnen de oproep van de Palestijnse civiele maatschappij voor een BDS-campagne.

(1) Een "nederzetting" in deze context is een bevolkingskolonie, in dit geval enkel voor Israëlische joden, middenin bezet Palestijns gebied. De meeste komen er uit politieke (zionistische) en militair-strategische overwegingen, sommige ook vanuit religieuze motieven, nog andere zijn een combinatie van dit alles. Vele van de kolonies worden door de Israëlische overheid opgericht, waardoor het een schijn van 'legaliteit' wekt, terwijl ze internationaalrechterlijk ontegensprekelijk illegaal blijven. Een klein aantal kolonies zijn een initiatief van religieuze extremisten, die zich buiten de Israëlische staat om, vestigen in bezet gebied. (bron: http://www.actieplatformpalestina.be/content/achtergrondinfo/algemeen/CD_educatieve_map/th03/index.html)

(2) http://www.dexia.com/n/docs/nl_0502rapports_ab/nl_0502rapporta09.pdf

(3) http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01630.pdf

(4) http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2007-06-19-02.rtf

(5) http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm

intal DOOR:

Deel dit artikel