Drinkwater meer bedreigd dan gedacht door stijgend zeeniveau.

CHICAGO (AFP) Volgens een hydrologisch onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Ohio kan de stijging van het zeeniveau door klimaatsverandering  zorgen voor een aanzienlijker verlies van 40% meer aan zoete grondwatervoorraden dan tot nog toe werd gedacht. 

De graad van intrusie en menging zou afhankelijk zijn van de structuur van de kustlijn : zandstranden zouden een aanzienlijker menging van zoet en zout water toelaten dan bijvoorbeeld krijtrotsformaties. Waar in de meeste studies het terugtrekken van de zoetwatergrens samenvalt met de verplaatsing van de kustlijn, toont deze studie dat, door menging van het opschuivend zoutwaterfront, tot 40% meer zoet grondwater wordt aangetast, dan tot nu toe werd aangenomen.

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatsverandering (IPCC) van de VN voorspelt een gemiddelde stijging van het zeeniveau tussen 14 en 44 cm tot 2100. Er is maar een weinig zout water nodig om zoet water ongeschikt te maken voor consumptie. Een geringe stijging van het zeeniveau zal al een aanzienlijke impact hebben op de voorraden zoet water, die nu al onder druk staan door het groeiende verbruik van de zoete grondwaterlagen.

De resultaten van de studie moeten nog door een kritisch wetenschappelijke leescomité bevestigd worden.

Zie oorspronkelijk artikel

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel