Europa duwt historisch klimaatakkoord over de drempel

Plenaire vergadering geeft groen licht aan rafiticatie akkoord van Parijs

Na een uitzonderlijke EU ministerraad vorige vrijdag 30 september, stemde vandaag ook het Europees Parlement in met een snelle ratificatie van het Akkoord van Parijs. Dit wil zeggen dat de EU haar goedkeuring voor het akkoord geeft samen met de Europese landen die al klaar zijn en dus niet wacht op de tragere lidstaten zoals België.

Door de ratificatie van Europa wordt de tweede belangrijke drempel gehaald: meer dan 55% van de wereldwijde uitstoot wordt vertegenwoordigd door de partijen die geratificeerd hebben.

Voor COP22 van kracht

Europa zorgt er hiermee voor dat het historisch akkoord nog in 2016 in werking kan treden, veel vroeger dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid dient de EU in de komende dagen haar officiële documenten in bij Ban Ki-Moon en kan het akkoord nog in werking treden voor de klimaattop in Marrakesh (COP22).

Dit is niet alleen belangrijk om opnieuw het gewicht van het Akkoord te onderlijnen maar ook omdat er volgend jaar enkele belangrijke machtswissels plaatsvinden. Met deze zet kan geen enkel land dat al geratificeerd heeft haar engagement in de komende jaren terugdraaien. Dat is niet het minst belangrijk in de VS, waar één van de twee belangrijkste presidentskandidaten, Donald Trump, een notoir klimaatscepticus is.

België

Europa gaat dus door zonder de lidstaten die nog bezig zijn aan hun ratificatieproces. Eén van die lidstaten is België, waar het akkoord de verschillende parlementen moet doorlopen. De drie Gewesten en de federale overheid zijn elk afzonderlijk bezig aan hun proces maar kregen recent te horen van de Raad van State dat ook de drie Gemeenschappen het akkoord moeten ratificeren. Hierdoor gaat de teller van vier naar zes parlementen (het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap delen een parlement), en loopt België risico haar eigen vooropgestelde timing – begin 2017 – te mislopen.

11.11.11 roept België op om na deze beslissing niet bij de pakken te blijven zitten en alles in het werk te stellen toch binnen de geplande timing te blijven. Dat Europa door kan gaan zonder ratificatie van alle lidstaten is voor 11.11.11 een goede zaak maar het kan geen excuus zijn voor België om onnodige vertraging op te lopen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels