Europees Parlement doet waar lidstaten niet in slagen

In een resolutie over de klimaattop in Polen eind dit jaar (COP24) stemt het Europees Parlement voor een verhoging van de Europese 2030-doelstelling naar minstens 55% uitstootreductie tegenover 1990.

Hiermee doet het parlement waar de lidstaten niet in slagen en geeft ze gehoor aan de urgentie vooropgesteld door het recente rapport van het VN-Klimaatpanel. Dat rapport toonde aan dat de huidige inspanningen ruim te kort schieten om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

De Europese doelstelling om de uitstoot te verminderen met minstens 40% tegen 2030 dateert van voor het Akkoord van Parijs. Ze werd niet bijgesteld nadat dat akkoord de globale ambitie verhoogde. Dat is onaanvaardbaar gezien de historische verantwoordelijkheid die de EU draagt voor het klimaatprobleem en de leidersrol die de Unie beweert te nemen in de klimaatonderhandelingen.

Enkele lidstaten hebben dat begrepen en pleiten actief voor een verhoging van de doelstellingen. Koploper is Nederland, dat de wens voor een Europees ambitieniveau van 55% emissiereductie tegen 2030 vastlegde in zijn regeerakkoord.

Waar blijft België?

Ons land hinkt achterop. Een dialoog met Nederland en Luxemburg over ambitie draaide op niets uit omdat België zich op het laatste nippertje terugtrok. Op de recente Europese ministerraad waar dit belangrijke onderwerp op de agenda stond, was geen enkele Belgische minister aanwezig. Ondanks de vraag - ook van onze parlementen - om de ambitie te verhogen, sprak onze vertegenwoordiger op die raad zich er niet voor uit.

Het signaal van het Europees Parlement is duidelijk: de EU moet haar beleid in lijn brengen met de internationaal gemaakte afspraken en de meest recente wetenschap. Die toont immers aan dat het verschil tussen 1,5°C en 2°C allesbehalve verwaarloosbaar is. Het gaat om honderden miljoenen mensen extra die te maken zullen krijgen met de gevolgen.

Door de ambitie te verhogen naar 55% in 2030 zet de EU alvast een stap in de juiste richting.

11.11.11 vraagt België om samen met onze buurlanden de vraag van het parlement serieus te nemen en druk te zetten op de Europese Commissie en de andere lidstaten om er werk van te maken.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Claim The Climate

claim-the-climate-200x112

Vind jij ook dat België en Europa meer moeten doen? Kom op 2 december naar Brussel om je stem te laten horen voor het klimaat.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels