Extreem weer bedreigt vooruitgang in armoedebestrijding

droogte
Vandaag is het Werelddag van verzet tegen extreme armoede, een gegeven dat vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden. Zo werd nu ook de impact van extreme weersomstandigheden op armoede bestudeerd.
Het onderzoek van het Overseas Development Institute (ODI) toont aan dat armoedebestrijding erg bemoeilijkt wordt door extreme weersomstandigheden, zoals droogte, zware regenval en overstromingen.

Tegen 2030 zouden 325 miljoen mensen te maken krijgen met klimaatextremen en natuurrampen. Als er geen hulp komt om de risico's te verminderen, zal de vooruitgang in armoedebestrijding teniet worden gedaan. In sub-Sahara Afrika krijgen 118 miljoen mensen in armoede af te rekenen met extreme weersomstandigheden.

Een analyse van gebieden in Ethiopië en Andhra Pradesh (India) leert dat in plaatsen waar een groot risico op droogte heerst, droogte de belangrijkste factor is in de instandhouding van armoede.

Tom Mitchell, Hoofd Klimaatverandering van het ODI: "Vaak wordt gezegd dat gezondheid de grote oorzaak is voor verarming, maar uit ons onderzoek blijkt dat in droge gebieden net die droogte de oorzaak is voor verarming van de bevolking."

Een belangrijke tendens is dat er pas een geldstroom komt na het voorkomen van een ramp, in plaats van ter preventie ervan. Daaruit voortvloeiend lijkt het vermogen tot financiering van een ramp samen te hangen met het aantal slachtoffers, aldus Mitchell. "Het is een perverse incentive."

De onderzoekers ijveren voor targets met betrekking tot rampen en klimaatverandering in de post-2015 ontwikkelingsagenda. Extreme weersomstandigheden moeten erkend worden als een reële bedreiging voor het uitroeien van de armoede tegen 2030. Vermindering van het rampenrisico moet serieus genomen worden, zeker voor de allerarmsten.

Het ODI stelde volgende lijst samen van landen landen die het meest bedreigd worden door armoede als gevolg van natuurrampen:

 • Bangladesh
 • DR Congo
 • Ethiopië
 • Kenia
 • Madagaskar
 • Nepal
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Zuid-Soedan
 • Soedan
 • Oeganda

Bron: www.bbc.co.uk/news/science-environment-24538078

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel