Good Food March: Stap mee voor een rechtvaardig landbouwbeleid

good food marchDit najaar wordt in Brussel het landbouwbeleid voor Europa voor 2014-2020 vastgelegd. Om de eis voor een rechtvaardig landbouwbeleid kracht bij te zetten trekken deze zomer boeren, burgers en jongeren uit heel Europa per fiets, te voet of per tractor naar Brussel.
 

Voor de eerste keer kunnen ook het Europees Parlement en de nationale regeringen hun inbreng doen over de hervorming van het Europese landbouwbeleid. Dit is onze kans om een CAP (Common Agricultural Policy) te eisen die goed voedsel en een goede landbouw oplevert. Een ander landbouwbeleid is dringend nodig.

 In de afgelopen 50 jaar is ons belastinggeld gebruikt om de industriële voedselproductie te ondersteunen. Deze vorm van landbouw brengt het voortbestaan van boeren wereldwijd in gevaar, zowel in het Noorden als in het zuiden.

Het veroorzaakt wereldwijd enerzijds voedsel-onzekerheid en anderzijds bergen voedselafval. De industriële landbouw is bovendien in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen en draagt bij tot de vernietiging van het milieu en de biodiversiteit.

Stuur een signaal naar het Europees Parlement en eis een structurele verandering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid!

Het is hoog tijd voor eerlijke prijzen voor boeren en consumenten Het is hoog tijd om het milieu serieus te nemen. Het is hoog tijd voor voedselsoevereiniteit. Kortom: het is hoog tijd dat werk wordt gemaakt van een echt duurzaam landbouwbeleid. Daarom trekken deze zomer boeren, burgers en jongeren uit heel Europa per fiets, te voet of per tractor naar Brussel. Onderweg nemen ze deel aan bijeenkomsten, acties en protesten.


We willen een CAP die:

 1. Zekere en stabiele kostendekkende prijzen biedt voor voor boeren en faire prijzen voor consumenten

 2. Ons natuurlijk, cultureel en culinair erfgoed naar waarde schat

 3. Echte familiale landbouwbedrijven steunt; zowel nieuwe als oudere bedrijven. We mogen niet nog meer boeren verliezen!

 4. Subsidies rechtstreeks verbindt aan sociale, milieu- en dierenwelzijns-criteria. Gemeenschapsgeld voor gemeenschappelijke goederen!

 5. Ons meeneemt naar een groenere en meer duurzame landbouw, die agro-ecologische landbouwmethodes promoot

 6. De sociale en economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen versterkt.

 7. De teelt van plaatselijke eiwithoudende gewassen garandeert, in plaats van de import van soja

 8. Ons verzekert van meer gelijkheid tussen de oude en de nieuwe lidstaten

 9. Ons richting voedselsoevereiniteit brengt

 10. Haar internationale verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat zowel Europa als het Zuiden meer zelfvoorzienend worden

 11. Voedselspeculatie verwerpt en de export van landbouwproducten beneden hun eigenlijke productiekosten beëindigt. 
 
Samen kunnen we deze veranderingen bewerkstelligen! Kom daarom deze eisen kracht bijzetten door op 19 september te verzamelen op het Luxemburgplein, voor het Europese parlement in Brussel. De aankomst zal gepland zijn rond 11.30u.Je kan deze eisen ook virtueel kracht bijzetten door een foto van jezelf of in groep te nemen waarbij je kenbaar maakt wat jij van een eerlijk landbouwbeleid verwacht. Deze foto kan je dan opsturen naar photo@goodfoodmarch.eu. Alle doorgestuurde foto's worden verzameld in een fotoalbum dat eveneens op 19 september zal worden voorgelegd aan onze Europese politici.
 
Zie ook het facebook-event op https://www.facebook.com/events/457249764304247/
Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

Deel dit artikel