Groene Nobelprijs voor Edwin Gariguez

ATM gariguezMet enige trots mogen we melden dat de leider van ALAMIN, Edwin Gariguez, de prestigieuze Goldman Prize kreeg, zowat de Groene Nobelprijs.

In 2009 hebben we af en toe bericht over het protest in Mindoro, een eiland ten zuiden van Manilla, tegen de geplande nikkelmijn van het Noorse bedrijf Intex.
Een leidend figuur in dit jarenlange protest was en is de priester Edwin Gariguez, beter bekend als Father Edu. Hij was één van de mede-oprichters van ALAMIN, een brede alliantie van basisorganisaties en activisten tegen mijnbouw in Mindoro.
ATM

ALAMIN is één van de leden van ATM, de mijnbouwalliantie die al jarenlang gesteund wordt door 11.11.11. Toen in de jaren '90 diverse mijnbouwbedrijven dongen naar nieuwe concessies voor mijnbouw, zette ALAMIN door allerlei acties de lokale politici onder druk. De actievoerders vreesden grote milieuschade, verlies van biodiversiteit, watervervuiling en grond-, en dus inkomensverlies voor boeren en inheemsen.


Protest

Dit protest werd nog heviger toen bij prospecties de begraafplaatsen geschonden werden van de Mangyan, een inheemse volk dat bekend is voor het uitermate kleurrijke Sanduguan Festival.

In 2002 werd een eiland-wijd moratorium op grootschalige mijnbouw uitgevaardigd, de strijd leek gewonnen. Maar Intex trok zich daar echter niks van aan en zette haar exploratie verder. Daarop trok Father Edu naar Noorwegen, sprak er met parlementairen en aandeelhouders van Intex en er werd een klacht neergelegd bij het OESO- contactpunt dat toekijkt hoe multinationals in het buitenland opereren.

Toch kreeg Intex in 2009, tegen alle verwachtingen in, de toelating om haar 11.000 ha nikkelmijn uit te baten. Ondanks zware intimidatie door het leger en veiligheidspersoneel van het mijnbedrijf kwam er een nieuwe golf van protest, met o.a een naakte optocht en een hongerstaking. Uiteindelijk heropende het ministerie van milieu het onderzoek en werd de vergunning opgeschort. Het bedrijf kreeg af te rekenen met financiële problemen en lijkt bakzeil te halen.


Prijs

Op 16 april kreeg Father Edu de Goldman-prijs overhandigd in San Francisco. Zijn bezoek aan de VS bracht hem ook tot in Washington, waar hij o.a. een onderhoud heeft met het hoofd van Obama's Milieucommissie en met leden van het Congres. Zijn boodschap aan de politiek is duidelijk: 'We must NOT sacrifice people and the environment for the short term benefit of the few.' (We kunnen het niet maken om mensen en milieu op te offeren voor de korte termijn winst van enkelen.)

Ondertussen blijft hij niet op zijn lauweren rusten, en ondersteunt hij ook andere actiegroepen. Zo is hij betrokken bij de klacht van de Mamanwa uit de Zuiderse provincie Agusan del Norte tegen de Wereldbank-steun aan het mijnproject van het Canadese MRL nabij Lake Mainit, het derde grootste meer van de Filipijnen.

De concessie van MRL bevindt zich deels op de gronden van de Mamanwa, en hoewel de wet stelt dat zij geïnformeerd en geconsulteerd moeten worden en daarbovenop hun toestemming moeten verlenen, is dit niet gebeurd. 'Door de mijnbouw worden we gedwongen te verhuizen en komt onze inheemse cultuur in gevaar', aldus hun leider Bae Genoviva A. Colangan. Deze actie is een initiatief van 2 van onze partners, m.n. ATM  (Alyansa Tigil Mina) en BIC  (Bank Information Center

In zijn dankwoord droeg hij de prijs op aan allen die hun campagne ondersteund hebben, in het bijzonder de vele activisten in Mindoro, maar dus ook een beetje aan 11.11.11 en alle vrijwilligers en schenkers.


Meer info:

Deel dit artikel