Handelsverdrag EU-VS: investeringsonderhandelingen blijven geschorst

Op dinsdag 13 januari stelde de Europese Commissie de resultaten voor van de consultatie over de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) in het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Een eenduidige conclusie is er niet en dus komen er bijkomende consultaties. Ondertussen blijven de onderhandelingen geschorst. Dat laatste is alvast een goede zaak, vindt 11.11.11.

De investeerder-staat geschillenregeling of kortweg ISDS laat buitenlandse investeerders toe om staten voor internationale arbitragecolleges te dagen en schadevergoeding te eisen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Investeerders maken meer en meer gebruik van vergelijkbare regelingen in andere akkoorden om sociale en milieumaatregelen aan te vallen. Zoals de nucleaire uitstap in Duitsland of de ban op schaliegasontginning in Canada. Ngo's, vakbonden en tal van academici zien ISDS daarom als een instrument dat eenzijdig de belangen van buitenlandse investeerders dient en de democratie uitholt. Toch meent de Commissie dat ze goede voorstellen heeft om ISDS evenwichtiger te maken en wil ze ISDS opnemen in al haar handelsakkoorden, ook met de Verenigde Staten.

Op dit voorstel kwam zwaar protest. De tegenkanting was dermate groot dat de Commissie zich een jaar geleden genoodzaakt zag om de onderhandelingen met de Verenigde Staten over dit luik op te schorten en een uitgebreide online consultatie te starten. Die leverde massaal veel reacties op: een recordaantal van bijna 150.000 inzendingen. De meeste erg afwijzend. Maar de Commissie kreeg ook enkele honderden antwoorden van grote bedrijven, bedrijfsverenigingen en van de arbitragecolleges zelf. Die vinden op hun beurt dat de Commissie ISDS te veel wil afzwakken.

Het resultaat van de consultatie brengt de Commissie in een moeilijke positie. Daarom besloot ze nog enkele maanden verdere consultaties houden met het Europese parlement, de lidstaten en al de stakeholders. Ondertussen blijven de onderhandelingen opgeschort.

11.11.11 deed mee aan de consultatie. Wij vinden dat de voorstellen van de Commissie te kort schieten en gaan graag opnieuw de discussie aan. Bovendien vragen we dat deze discussie ook in de Belgische parlementen gevoerd wordt. Op die manier kan België op een gefundeerde manier input leveren aan de Commissie én kan een noodzakelijk debat plaatsvinden over de eigen bilaterale investeringsakkoorden van de federale en gewestregeringen.

Meer info:


  • Marc Maes - Beleidsmedewerker handelsbeleid en campagne voedsel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels