Het water in Guayaquil een goeie zaak?

 

 

 

 

 

 

 

International Water Services (Interagua) heeft in augustus 2001 de concessie voor drinkwater, riolering voor afvalwater en regenwater, veroverd voor 30 jaren. Volgens het contract moet de maatschappij in 30 jaar voor 520 miljoen dollar investeren in de verbetering en de uitbreiding van het net tot in de afgelegen gebieden.
Tussen augustus 2001 en eind 2004 kreeg het bedrijf nog 24,3 miljoen $, overheidsfondsen. Van dit geld zegt de onderneming, 16,5 miljoen $ in de verbetering van het net te hebben geïnvesteerd.
In 2004 waren er een 70 miljoen $ inkomsten en 4,2 miljoen $ winst volgens een toezicht houdende instantie. De tarieven zijn progressief van 0,272 dollar per m3 tot 15 m3 tot 2,1 dollar voor meer dan 5000 m3. Daarbij komen de vaste kosten en de belastingen. Om de drie maand is er een prijsherziening.
Volgens de voorzitter van de Observatorio Ciudadano, een vereniging met vertegenwoordigers in de marginale wijken, zou in het contract staan dat 80 % van de waterkost mag aangerekend worden voor de riolering. "Men weet niet welke parameters de vroegere watermaatschappij van de stad hanteerde in de concessie". Hij vreest dat alle investeringen voor riolering en waterzuivering ten laste van de gebruiker zullen zijn en de maatschappij niets zal investeren.
Volgens de beheerder van Interagua hebben zij op vier jaar tijd 50 miljoen dollar geïnvesteerd om het net van drinkwater en de rioleringen te verbeteren.
Er is zeker geen waterschaarste in Guayaquil want er is één miljoen m3 per dag beschikbaar en het verbruik bedraagt 600.000 m3.
León Roldos, ex rector van de universiteit van Guayaquil zegt over de privatisering: "Wij hebben het duurste water van het land." Dezelfde maatschappij werd in Bolivia al buitengezet wegens het niet naleven van hun contract.

STEEDS MEER KLACHTEN
De eerste zeven maanden van 2005 kreeg de stedelijke ombudsdienst van Guayaquil 500 klachten voor de slechte kwaliteit van het drinkwater en voor het innen van heffingen bij gebruikers die over geen drinkwater beschikken.
"Elke maand krijg ik een factuur van vijf dollar, maar ik heb geen water. In drie jaar heeft de schuld zich opgestapeld tot 142 dollar voor een dienst die ik niet krijg," aldus één van de klagers.
"Er gebeurt geen controle" ,maar volgens Interagua is de waterkwaliteit voldoende.

Meer info:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel