Hongersnood dreigt in Burundi

Caritas International vraagt 504.000 euro voor dringende noodhulp

Caritas International en het Caritasnetwerk mobiliseren zich om het hoofd te bieden aan de voedselcrisis die 458.100 Burundese gezinnen dreigt te treffen. Een hulpprogramma van 504 000 € is gestart. Caritas International heeft alvast 40.000 euro vrijgemaakt.

Burundi probeert een burgeroorlog van 12 jaar achter zich te laten, maar bevindt zich momenteel in een situatie van algemene voedselonzekerheid. Talrijke structurele
oorzaken liggen aan de basis van deze voedselcrisis:

• Te kleine stukken landbouwgrond en een sterke bevolkingsdichtheid: de meerder-heid van de gezinnen heeft minder dan 0.5 ha land. Dat is nauwelijks voldoende om van te kunnen leven.
• Buitensporige exploitatie leidt tot een snelle uitputting van de bodem.
• Ziekten, zoals het mozaïekvirus, tasten de gewassen aan, waardoor de opbrengst jaar na jaar daalt.

De hevige regens en de overstromingen van de laatste weken komen bovenop de struc-turele problemen waarmee Burundi al jarenlang kampt. De oogst van begin dit jaar is voor 80% vernietigd door de regens. Vele Burundezen verlaten hun huizen en akkers om elders aan voedsel te geraken.

“De meeste mensen moeten het stellen met één maaltijd per dag”, zegt de Burundese aartsbisschop Simon Ntamwana, die even in België verblijft. “Er zijn bijna geen bonen meer. Olie, suiker en zout zijn onbetaalbaar geworden voor de meeste gezinnen. De kinderen gaan niet meer naar school. Boeren hypothekeren hun gronden en verkopen hun vee”.

Bijna 500.000 mensen hebben geen zaaigoed om het komende landbouwseizoen (eind februari – begin maart) op te starten. Het Wereldvoedselprogramma heeft te weinig mid-delen en voorraden. Zonder extra hulp kan een groot deel van de kwetsbare gezinnen de volgende landbouwcampagne niet opstarten, waardoor ze dreigen te sterven van de hon-ger of in de armoede zullen belanden.

Het Caritasnetwerk biedt met de steun van de Wereldvoedselorganisatie hulp aan 36.500 kwetsbare gezinnen in de provincies Makamba, Nogozi en Ruyigi. Jan Weuts, coördinator noodhulp van Caritas International: “In Ruyigi is er nog voldoende zaaigoed aanwezig, maar het is te duur voor de meeste gezinnen. We geven hen aankoopbonnen waarmee ze op de lokale markt zaaigoed voor het volgende seizoen kunnen kopen. In Makamba en Ngozi daarentegen zijn de voorraden ontoereikend. Daar zullen we de hulp rechtstreeks onder de slachtoffers verdelen”.

 

Caritas International DOOR:

Deel dit artikel