Initiatief Cuba Socialista (ICS)

ICS is een solidariteitsbeweging met Cuba.

We vinden dat de strijd van Cuba voor een rechtvaardiger maatschappij en een betere wereld onze steun verdient. ICS is ontstaan in 1992 naar aanleiding van het verscherpen van de VS-blokkade tegen Cuba. Op dit moment is onze belangrijkste campagne die voor de vrijheid van de 'Cuban Five' die sinds 1998 onterecht gevangen zitten in de VS. Ze waren daar om terreuraanslagen tegen hun land te voorkomen.

We doen daarnaast aan educatie en sensibilisering zodat de publieke opinie een correcter beeld krijgt van de Cubaanse realiteit. Onze vrijwilligers zijn georganiseerd in ICS-groepen die ook lokale initiatieven ontwikkelen. Om onze standpunten en campagnes kracht bij te zetten nodigen we iedereen die een hart heeft voor Cuba uit om onze beweging versterken. We richten ons ook naar personaliteiten uit de politieke, de artistieke en de syndikale wereld om onze campagnes mee te ondersteunen.

ICS

- organiseert ook inleefreizen
- werkt met vrijwilligers
- doet aan fondsenwerving t.v.v. campagnes en projecten
   rek. 001-3178376-53 van Steunfonds Derde Wereld
- heeft een nieuwsbrief Cuba@tua waarop je kunt inschrijven via www.cubanismo.net
- heeft een online winkel

Initiatief Cuba Socialista (ICS)

Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
Telefoon: 02 209 23 51
Fax: 09 209 23 63
Contacteer Initiatief Cuba Socialista


Type organisatie: ANDER
Juridisch Statuut: FEITELIJKE VERENIGING