Klimaat

Hele regio's in India worden getroffen door droogte

De ontwikkelingslanden zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. 11.11.11 zet in op die aspecten van klimaatbeleid die cruciaal zijn voor het Zuiden.

De ontwikkelingslanden liggen vaak in laaggelegen gebieden waar overstromingen sneller toeslaan, of in gebieden die van nature al droog zijn en door de klimaatverandering nog droger worden. In ontwikkelingslanden zijn mensen meer afhankelijk van hun omgeving om te voorzien in hun levensonderhoud. Wanneer de natuurlijke hulpbronnen minder toegankelijk worden of verdwijnen door droogte, overstromingen of orkanen, verkleinen ook hun overlevingskansen. Bovendien ontbreekt het hen aan de middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

11.11.11 zet dan ook in op die aspecten van klimaatbeleid die belangrijk zijn voor het Zuiden:

Klimaatfinanciering door de industrielanden is een speerpunt voor 11.11.11. Ontwikkelende landen hebben dit broodnodig om zich te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en om te kunnen investeren in een hernieuwbare (koolstofarme) energie.

Daarnaast streeft 11.11.11 voor betere en strengere toepassing van de zgn. flexibele mechanismen. Dit zijn mechanismen die industrielanden kunnen aanwenden om de emissiereducties te  behalen via een omweg, bijvoorbeeld door energiebesparende projecten op te starten in het Zuiden. 11.11.11 bracht de laatste jaren verschillende achtergronddossiers  uit die de problemen hiervan blootleggen en oplossingen aanreiken.

11.11.11 doet dit Samen met:

11.11.11 werkt zowel in het Noorden als in het Zuiden rond klimaatverandering. In het Noorden doet 11.11.11 aan beleidswerk op verschillende beleidsniveaus. Als koepel van de Noord-Zuid beweging vormt 11.11.11 samen met de milieubeweging en de vakbonden het Platform Klimaatrechtvaardigheid.

Daarnaast maakt 11.11.11 deel uit van het actienetwerk De Klimaatcoalitie dat  een zestigtal organisaties verenigt met als doel sensibiliseren en mobiliseren.

In het Zuiden werken we samen met netwerken en actiegroepen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid,  tegen ontbossing en ontginning van fossiele brandstoffen in hun land.Gerelateerde artikels