Koffie kleurt onze dagen

Het is al sinds de Douwe Egberts-toestanden van 2002 en 2003 geleden dat Oxfam-Wereldwinkels nog eens echt straf uitpakte met koffie. Maar de komende weken slaan we wild om ons heen met ons speerproduct.

De Internationale Dag van de Fair Trade op 12 mei wordt het orgelpunt van een reeks evenementen die de nadruk leggen op onze Afrikaanse koffiepartners.

De reeks begint met de première van de documentaire film ‘Black Gold’ op 24 en 25 april. Het Afrika Koffie Forum brengt op 26 en 27 april partners uit Afrika bijeen in Gent. Op het debat van 28 april leggen we de grondstoffenproblematiek voor aan
Europese beleidsmakers en lanceren we een petitie met drie eisen voor een meer rechtvaardige wereldhandel.


 

24 en 25 april: Black Gold
De Britse filmmakers Nick en Mark Francis tonen in hun documentaire ‘Black Gold’ “het gevecht van een man voor eerlijke handel”. Die man is Tadesse Meskela van onze koffiepartner Oromia in Ethiopië.
De film scoorde reeds hoge toppen op filmfestivals en in bioscopen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en een aantal Europese landen. Eind april wordt deze film over “westerse koffieslurpers die zwelgen in designercappuccino’s en Ethiopische koffieboeren die lijden onder de bittere smaak van onrechtvaardigheid” ook in België gelanceerd.
De première is voor het filmfestival Open Doek in Turnhout op woensdag 25 april. De avond ervoor is er een avant-première op het Afrika Filmfestival in Leuven. De film wordt ook op dvd uitgebracht.

 

26-27 april: Afrika Koffie Forum
De kleine koffieproducenten slagen er niet in om hun stem te laten horen op internationale fora zoals de Internationale Koffieorganisatie (ICO). Die vaststelling, samen met onze focus op Afrika, leiden tot het initiatief van een tweedaags Afrika Koffie Forum met en voor organisaties van kleine koffieboeren in Afrika. Als zij hun stempel willen drukken op internationale debatten en commercieel meer slagkracht
willen ontwikkelen, is het van groot belang dat ze goed draaiende netwerken hebben. De aanzetten daartoe zijn aanwezig, maar de bestaande netwerken lopen nog te ver uit mekaar om efficiënt ingezet te worden. Op donderdag 26 en vrijdag 27 april zoeken we samen met de producenten naar manieren om de samenwerking op verschillende domeinen te stimuleren.
Het forum is voorbehouden voor onze koffieproducenten uit Afrika.

 

28 april: Debat Afrika 'schenkt' koffie
In de aanloop naar de federale verkiezingen van 10 juni 2007 organiseert het samenwerkingsverband ‘Landbouw2015’ in elke provincie een debat. Het Oost-Vlaamse debat werd toevertrouwd aan Oxfam-Wereldwinkels. Zowel de resultaten van het Afrika Koffie Forum als de eisen uit het rapport ‘Grounds for change’ van Oxfam Internationaal zullen aan bod komen. Enkele thema’s: de impact van de liberalisering van de markten op de Afrikaanse landbouw, eerlijke en stabiele prijzen voor landbouwproducten, de rol van internationale grondstoffenakkoorden, aanbodbeheersing, het recht van lokale markten om zich door marktregulering te beschermen, inspraak van de kleine Afrikaanse producenten op het Europese niveau, tijdige informatie over de vraag naar grondstoffen zodat producenten hierop kunnen inspelen.

 

12 mei: Internationale Dag van de Fair Trade - De Langste Tafel
12 mei wordt het derde hoogtepunt van de campagne Landbouw2015, gelabeld IK BEN VERKOCHT. Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden en Max Havelaar ontsluieren
het derde raadsel: “Mag het wat meer zijn?” Naar jaarlijkse gewoonte houden we het ludiek en symbolisch: we plaatsen een koffietafel doorheen Vlaanderen om aandacht te vragen voor een eerlijke en rechtvaardige grondstoffenmarkt die betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk is en iedereen in Zuid en Noord ten goede komt. De koffietafel moet minstens 2015 meter lang zijn - heb je hem?. Liefst gaan we voor een veelvoud ervan. Op die manier geven we aan dat de Vlaming begaan is met de situatie van kleine boeren en producenten in Zuid én Noord.

Zoals bij de vorige raadsels hebben we ook nu een mini-website: www.delangstetafel.be.
Teken er nu reeds de petitie ter ondersteuning van onze drie eisen:

  • We vragen een stabiele marktprijs voor de grondstoffen. Prijsstabiliteit zorgt ervoor dat boeren investeringen kunnen plannen op lange termijn. Zo kunnen zij ten allen tijde in hun levensonderhoud voorzien zonder rekening te moeten houden met grote prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt.
  • Kleine producenten moeten voldoende informatie over de grondstoffenmarkt bezitten. Dat is momenteel niet het geval: ze hebben veel te weinig informatie over markttoegang, ze kunnen onvoldoende inspelen op marktontwikkelingen. Alleen door degelijke marktinformatie kunnen ze werken aan een goed en zeker inkomen, hun aanbod en productie aanpassen aan de vraag en de kwaliteitseisen van de markt en de negatieve impact van prijsinstabiliteit vermijden.
  • We willen een sterk netwerk van Afrikaanse koffieproducenten creëren. Politiek en commercieel is dit heel belangrijk. Netwerking zorgt ervoor dat kleine boeren en producenten gehoord worden op politieke fora en op de internationale markt. Zo kunnen ze hun eigen positie daar versterken om hun standpunten te verdedigen.

Deel dit artikel