Lancering Caritas International-Deckers stichting Prijs 2010

De Caritas International-Deckers Stichting lanceert een oproep tot kandidaturen met als doel personen te belonen die een voortrekkersrol spelen of hebben gespeeld op het vlak van migratie. De laureaat zal in 2010 een prijs ter waarde van 75.000 € voor zijn/haar werk samen men een symbolisch beeldhouwwerk van een Belgische kunstenares ontvangen. Projecten kunnen tot 30 november 2009 worden ingediend.

 

Eind 2006 ontving Caritas International een legaat van De heer Philippe Deckers, de overleden broer van Pater Charles Deckers, die enkele jaren voordien als Witte Pater vermoord werd in Tizi-Ouzou (Algerije). Als eerbetoon aan Pater Deckers, besliste Caritas International om met een gedeelte van het legaat een stichting op te richten. Het is die stichting die nu voor de tweede keer de prijs toekent. De eerste prijs ging naar Bernadette Glisse voor haar werk in Cambodja.
Om de drie jaar lanceert de stichting een oproep voor kandidaturen. De kandidaten moeten op een innovatieve manier een concreet antwoord bieden op maatschappelijke problemen. De betrokkenheid van de begunstigden bij het opstellen, het oriënteren en het verloop van de actie is hierbij een belangrijk criterium.


De oproep van 2010 heeft als thema migratie. Een mogelijke link met ontwikkelingsinitiatieven zal als een meerwaarde worden beschouwd. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury. De activiteit kan zich binnen één of meerdere van volgende deelgebieden afspelen:

  • Integratie van de migranten (van verschillende generaties) in het land van onthaal;
  • Ontwikkelingsinitiatieven door migranten in het teken van hun land van herkomst of Belgische organisaties die zulke initiatieven ondersteunen;
  • Voorbereiding en informatie aangaande migratie in het land van herkomst en informatie rond vrijwillige terugkeer aan migranten in België.

Als u zich kandidaat wil stellen of als u iemand als kandidaat wil voordragen, kan u op de website van Caritas International de in te vullen formulieren voor het indienen van een dossier downloaden.

 

Deel dit artikel