Leen Laenens nieuwe voorzitster Oxfam-Wereldwinkels

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Bij Oxfam-Wereldwinkels zijn 7500 vrijwilligers actief, zowel op lokaal als op nationaal vlak. Van het openhouden van de winkel, de inrichting van de etalages, over de boekhouding tot het organiseren van geschenkenbeurzen, het vormingswerk, het organiseren van sensibiliseringsacties, … alles gebeurt door vrijwilligers. Drie vierde van die vrijwilligers is een vrouw.

De Raad van Bestuur van Oxfam-Wereldwinkels bestaat eveneens uit vrijwilligers, verkozen door de Algemene Vergadering. Die Raad van Bestuur verkoos eind februari een nieuwe voorzitster, Leen Laenens.

Leen is een vrijwilligster van het eerste uur bij Oxfam-Wereldwinkels. Ze ontdekte de allereerste Wereldwinkel in Antwerpen waar ze als 21 jarige een jaar als vrijwilligster werkte. Na een verblijf van vijf jaar als landbouwingenieur in Rwanda was Leen betrokken bij de oprichting van de Wereldwinkel van Malle, en werd vertegenwoordigster van die groep in de Algemene Vergadering.

Tussen  1994 en 2000 was ze schepen voor Leefmilieu, Mondiaal beleid, Jeugd en Gelijke kansen in Malle waar ze nu nog actief is als gemeenteraadslid. Van  1999 tot 2003 zetelde ze voor Agalev  in het federaal parlement.

Twee jaar geleden werd ze opnieuw verkozen als lid van de Raad van Bestuur van Oxfam-Wereldwinkels. Eind februari werd ze door die Raad van Bestuur verkozen als nieuwe voorzitster. Ze volgt Lieve Willemsen op in die functie. Onder het bestuur van Lieve kende Oxfam-Wereldwinkels een enorme groei, zowel op het vlak van het aantal wereldwinkelgroepen, de verkoop van de producten, het aantal vrijwilligers als de bekendheid van het begrip fair
trade. Leen wil het werk van Lieve voortzetten.

Leen: “Wat me drijft in dit engagement is respect en rechtvaardigheid. Respect voor al de vrijwilligers aan de basis en de ploeg beroepskrachten die hen ondersteunt, respect voor onze partners. Rechtvaardigheid als  basis  voor de organisatie van  het samenleven van mensen wereldwijd, zeker in de systemen die zijn opgezet om die samenleving te ordenen. Wereldhandel ja, maar een rechtvaardige eerlijke wereldhandel!"

Deel dit artikel