Manifestatie voor de erkenning van water als een mensenrecht

In het kader van de 60ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (1948-2008) vindt op woensdag 10 december om 12 u 30 een culturele en burgermanifestatie plaats vóór het Europees Parlement - Luxemburgplein - Brussel.
De betoging is een initiatief van de “l’Association Contrat Mondial de l’Eau Europe” (Euracme). Dit is een samenwerkingsverband van NGO’s, burgers en kunstenaars, voorvechters van de toegang tot drinkwater voor iedereen.  De betoging geniet de steun van de econoom Riccardo Petrella.


10 december 2008 is de 60ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Nog steeds is er echter geen  erkenning van het recht op drinkbaar water. Nochtans hebben 1,2 miljard mensen geen toegang tot drinkbaar water, terwijl 2,6 miljard mensen geen sanitair en waterzuivering hebben. Als gevolg daarvan sterven elke dag 30.000 mensen.
Daarom vraagt een bundeling van NGO’s, burgers en kunstenaars aan het Europees Parlement de snelle en concrete toepassing van de resolutie van maart 2006: “Het Europees Parlement verklaart dat water een gemeenschapsgoed van de mensheid is en de toegang tot water daarom een grondrecht van de mens is; en wenst dat alles in het werk wordt gesteld om de armste bevolkingsgroepen tegen 2015 de toegang tot water te garanderen.” (artikel 1)
Het erkennen van water als Mensenrecht zou een eerste stap zijn om de lidstaten van de Verenigde Naties te verplichten een publieke drinkwatervoorziening voor iedereen te ontwikkelen.
Op de actiedag van 10 december die plaats zal vinden op het Luxemburgplein vanaf 12 u 30, zullen de leden van het platform korte inhoudelijke of artistieke tussenkomsten houden.  De dag zal worden afgesloten  om 19 u met  een avond over  de verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens in het “Centre Culturel Armillaire” - de Smet de Nayerlaan, 145 te 1090 Brussel.
Meer info: www.euracme.eu

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel