Manneken pis plast melk op 30 mei

Op 1 juni is het Wereldmelkdag. Naar aanleiding daarvan organiseert de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen op vrijdag 30 mei 2008 een evenement in de Brusselse binnenstad. Manneken Pis zal de hele dag melk plassen. Dierenartsen Zonder Grenzen wil hiemee ijveren voor meer steun aan de lokale melkketen in Afrika.

Melk, bron van leven in Afrika
In veel Afrikaanse Sahel-landen is melk een van de weinige, zoniet enige vormen van voedsel. Een gezonde melkproductie en –handel zijn er met andere woorden van levensbelang. Toch is maar 30 % van de potentiële melkproductie verkoopbaar. Oorzaken voor die geringe productie zijn de langdurige droogtes, het gebrek aan veterinaire diensten voor het melkvee, een onderontwikkeld wegennet en een gebrek aan hygiëne in het hele melkproductie- en verwerkingsproces. Door de hygiëne en de gezondheid van het vee te verbeteren, zou 3 tot 4 keer meer melk verkocht kunnen worden!

Stop de melkverspilling!
In Niger leeft 85 % van de bevolking van de veeteelt. Daarom vestigt de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen tijdens de Wereldmelkdag de aandacht op de Afrikaanse melkketen. Want die verdient steun. Gezonde melk is een belangrijke en noodzakelijke inzet in de strijd tegen armoede en honger in gebieden waar de bevolking voor haar overleven afhankelijk is van veeteelt. Op 30 mei zal Manneken Pis, voor de gelegenheid uitgedost als Afrikaanse veeboer, de hele dag melk in de fontein spuiten. Hiermee wil Dierenartsen Zonder Grenzen een belangrijk signaal geven: dat als de lokale melknetwerken in Afrikaanse Sahel-landen beter ondersteund zouden worden, het Afrikaanse Manneken Pis melk zou kunnen drinken i.p.v. het te verspillen in de fontein.

U bent van harte uitgenodigd op de persconferentie en inhuldiging van het Afrikaans Manneken Pis op 30 mei 2008

9u30: Persconferentie in het stadhuis van Brussel (op de Grote Markt)
- Dr. Els Bedert van Dierenartsen Zonder Grenzen over het project “Gezonde Melk voor Niger”
- Volksvertegenwoordiger Maya Detiège (S-pa) over  haar bezoek aan het DZG-project in Niger, n.a.v. een evaluatiemissie voor het Belgisch Overlevingsfonds.
- Prof. Dirk Lips, ethicus en voorzitter van het Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) over het belang van de lokale melksector in België.

11u: Inhuldiging van het Afrikaanse Manneken Pis en de melkfontein
Het water van de fontein wordt tot 16u vervangen door melk. Acteurs verkleed als obers zullen op komische manier melk uitdelen aan de pers, genodigden en voorbijgangers.

VOOR MEER INFO
An Kokken : a.kokken@vsf-belgium.org - 0474/ 398 968
Els Bedert: e.bedert@vsf-belgium.org – 02/ 539 09 89
Florence Burette: f.burette@vsf-belgium.org - 02/539 09 89 of 496/45 08 73

Dierenartsen Zonder Grenzen: WWW.DZG-BELGIUM.ORG

Deel dit artikel