MDG rond sanitaire basisvoorzieningen met een half miljard mensen gemistProtos update reportEen nieuwe update van de cijfers over "water en sanitatie" toont aan dat de Millenniumdoelstelling voor basissanitatie met 500 miljoen mensen wordt gemist.

Dat blijkt uit een  prognose voor eind 2015.  Dit
wijst er niettemin op dat er de laatste jaren toch een inhaalbeweging op gang is gekomen. PROTOS schatte 2 jaar geleden dat deze MDG met 1 miljard mensen zou worden gemist.

Het Joint Monitoring Programma is het officieel VN-telmechanisme voor drinkwater en basissanitatie en wordt beheerd door de WHO en UNICEF.  In de 2013-update (op basis van cijfers t/m 2011) staan voor het eerst concrete cijfers over het bereiken van de MDG doelstelling rond basisisanitatie.

Op dit moment ontberen nog 2,5 miljard mensen basissanitair zoals wc, toilet of latrine; 1 miljard mensen daarvan ontlast zich nog dagelijks in open lucht, met alle gevolgen vandien voor de volksgezondheid.

Het Joint Monitoring Program  bevestigt dat de MDG rond drinkwater is gehaald, maar er zijn in veel gebieden vraagtekens te plaatsen bij de kwaliteit van het (drink)water en de permanentie van de toegang tot drinkwater. Momenteel hebben nog 768 miljoen mensen geen toegang tot een verbeterde drinkwaterbron op aanvaardbare afstand van hun woonst.

In de JMP update van 2013 wordt ook een bruggetje gemaakt naar het post-2015-tijdperk. De belangrijkste voorstellen van de WHO en UNICEF zijn hier:

  • Tegen 2025 zou niemand zich nog in open lucht mogen ontlasten.
  • Tegen 2030 zou de toegang tot drinkwater voor IEDEREEN moeten verzekerd zijn, niet alleen op huishoudniveau, maar ook in alle scholen en gezondheidscentra.

Er blijft dus nog heel wat werk aan de winkel.


Meer info:


Join For Water DOOR:

Deel dit artikel