MO*paper: Meer vrijhandel dient de winst, niet de mensen

TTIP

Sinds juli 2013 onderhandelt de Europese Unie met de Verenigde Staten over een omvangrijk handelsverdrag dat een groot deel van de nog bestaande beperkingen op de handel tussen de twee continenten moet doen verdwijnen.

Dit Trans-Atlantisch Partnerschap inzake Handels en Investeringen  (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership) of TTIP, is één van de meest ambitieuze maar ook één van de meest controversiële projecten van de Europese Commissie, die voor eind 2015 succes wil boeken in dit project. 

In deze MO*paper zet de auteur de feiten én de kritische bedenkingen op een rijtje, met de nadruk op de beloofde sociaaleconomische effecten: wordt de Europese economie beter van het TTIP? En wie profiteert daar dan van?

 

Over de auteur
Emiel Vervliet is hoofdredacteur van MO*papers. Tijdens zijn actieve carrière werkte hij onder andere voor de internationale vakbeweging en als docent aan de sociale school van Heverlee. emiel.vervliet@telenet.be 

Over de MO*papers
MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers.  Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels