Organiseer zelf een mondiaal atelier

Zelf een lezing over mondiale thema's, workshop of debat organiseren? Wij helpen je graag op weg. We bieden een ruim aanbod van ateliers aan en helpen je graag opweg.

Waarom mondiale ateliers 'Think Global Act Local'? Omdat 11.11.11 gelooft in verandering van onderuit! Democratie is meer in dan één keer om de zoveel tijd naar de stembus te trekken. Wij geloven dat sterke politieke beslissingen zich van onderuit ontwikkelen en een breed draagvlak krijgen via actie en bewustmaking.

Zo komen we tot positieve veranderingen en een meer duurzame samenleving. En daarin ben jij cruciaal. Jouw initiatief en engagement versterkt en inspireert beleidskeuzes voor een duurzame en rechtvaardige wereld.

Met onze mondiale ateliers bieden we inhoud, inspiratie en tips om lokaal aan de slag te gaan.

Was je al enthousiast en heb je er nu al helemaal zin in? Check dan onze mondiale atelierkalender. Misschien staat er al een atelier gepland bij jou in de buurt. Of misschien is er nog geen aanbod in jouw regio gepland en heb je zelf een mondiaal onderwerp waar je graag beweging rond wil maken? Neem dan zeker contact met ons op.

Aanbod

Onderweg naar een Lokaal Mondiale Beweging

Wegwijs in Ontwikkelingssamenwerking

Hoe zit de wereld van ontwikkelingssamenwerking in elkaar? Welke plaats verdient het in onze veranderende wereld? Voor welke uitdagingen staat het? Welke rol spelen overheden, ngo’s en 4de pijlerinitiatieven in het noorden en zuiden? Welke keuzes maken deze en waarom? Maar ook: wat is onze blik op de wereld en waar zien wij nog verbeteringsmogelijkheden? 

In dit mondiaal atelier willen we op een vernieuwende en laagdrempelige manier vertellen over ontwikkelingssamenwerking, vertrekkend vanuit rechtvaardigheid en duurzaamheid. We proberen bruggen te slaan tussen onze leefwerelden en mondiale verhalen.  

Onder begeleiding van: 11.11.11.

Klimaatcafés

Op een klimaatcafé leggen we de link tussen het globaal klimaatverhaal en ons. Klimaatverandering is een mondiaal probleem maar het raakt landen in het Zuiden eerst. Daarom denken we op een klimaatavond na over wat onze rol is vanuit het Noorden en hoe kunnen wij vanuit hier bijdragen tot meer klimaatrechtvaardigheid elders in de wereld?

Samen met deelnemers proberen we nieuwe bruggen te slaan, we denken na over klimaatkwesties en kijken hoe we bestaande lokale initiatieven kunnen versterken/ondersteunen. Een klimaatcafé werken we uit op maat, dit kan daarom verschillende richtingen uit: een panelgesprek, een filmvoorstelling, een interactief moment, foto expositie enzovoort. We zoeken mensen uit jouw regio die actief zijn rond het klimaat om te vertellen over wat leeft in jouw gemeente. Bewustwording, uitwisseling, inspiratie opdoen en actie staan bij klimaatcafés centraal.

Onder begeleiding van: 11.11.11.

Lezing: Onderweg naar een rechtvaardig migratiebeleid: de echte feiten en cijfers

Wereldwijd zijn 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Mensen vluchten niet zomaar, ze gaan op de loop voor conflicten, ongelijkheid, armoede of klimaatverandering. Het debat over vluchtelingen en migratie is heftig en emotioneel. Rationele argumenten krijgen geen kans en mensenrechten staan onder druk. 11.11.11 vraagt een ernstig debat: een rechtvaardig migratiebeleid dat grondoorzaken aanpakt en de rechten van migranten en vluchtelingen respecteert.

De lezing vertrekt vanuit een internationale blik op migratie: waarom migreren mensen en welke landen vangen vluchtelingen op? We leggen hierbij de nadruk op de echte feiten en cijfers van migratie. Vervolgens gaan we in op wat Europa doet om migratie tegen te houden, wat er in het VN-migratiepact staat en vertellen we het nationale verhaal over migratie: hoe verloopt de asielprocedure in België en wat is de socio-economische impact van migratie voor ons land?

Onder begeleiding van: 11.11.11
Sprekers: Flor Didden (11.11.11) en Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

Geen beweging zonder vrijwilligers

Werven en onthalen van vrijwilligers anno 2020. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor verenigingen en bewegingen.  Aan de hand van oefeningen en reflectie staat deze interactieve vorming stil bij het belang vrijwilligers en welke rol ze kunnen spelen in je organisatie. We kijken vanuit een bril van hedendaags vrijwilligerswerk naar het werven van vrijwilligers. Wat is een haalbaar takenpakket voor je vrijwilligers? Hoe kan ik vrijwilligers enthousiast maken en behouden? We zoeken samen naar ingrediënten die jullie vrijwilligerswerking een stap vooruit kunnen helpen.

Onder begeleiding van: 4de Pijlersteunpunt 11.11.11

Duurzaam en sociaal ondernemen versus traditionele ontwikkelingssamenwerking

Duurzaam en sociaal ondernemen is hot. Het initiatief in eigen handen nemen ook. Ook bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten laten steeds meer initiatieven de zuivere hulp-logica achter zich en starten micro-ondernemingen. Men investeert in de lokale economie ter plaatse, een win-winsituatie voor alle partners. Maar wat houdt sociaal ondernemerschap in en hoe verschilt dit juist van de traditionele ontwikkelingssamenwerking? Wat zijn succesvolle voorbeelden? Hoe kan je door te ondernemen zowel financieel rendement halen als een sociale impact hebben? En hoe en waar vindt je 'sociaal investeerders' in je project?

Onder begeleiding van: Context internationaal development.

Méér lokaal mondiaal beleid

ABC van het lokaal mondiaal beleid

Een basiscursus over de diverse aspecten van het gemeentelijk of stedelijk mondiaal beleid: visie, pijlers, actoren, fundamenten, taken en bevoegdheden, financiële ondersteuning, actuele campagnes en evoluties, uitdagingen, lokale samenwerking en praktijkvoorbeelden.
Lees meer over wat lokaal mondiaal beleid, is op onze website.

Onder begeleiding van: 11.11.11.

Participatie in je gemeente: GROS in de praktijk

Een infosessie over de diverse aspecten van een Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS): Wat is de opdracht van een GROS? Met welke instrumenten installeer je een adviesraad? Hoe ga je aan de slag voor een brede lokale participatie?
Praktijkvoorbeelden en tips staan centraal. Daarnaast staan we vooral stil bij de functies advies, ondersteuning en sensibilisering, en reiken we concrete voorbeelden aan. 
Lees hier meer over een GROS.

Onder begeleiding van: 11.11.11.

Duurzame Gemeente: jouw geld telt

Wat is ethisch beleggen? Hoe kan je weten of je gemeente duurzaam investeert? En wat kan jij doen om je gemeente hiertoe aan te sporen?

Lokale besturen spelen een sleutelrol op vlak van duurzame ontwikkeling. Jouw gemeente is beleidsmaker en -uitvoerder, maar evenzeer ook een financiële actor. Samen met Forum Ethibel bekijken we duurzame en financiële keuzes en de mogelijkheden van steden en gemeenten hierin. We zoeken naar manieren om als burgers en lokale besturen duurzame keuzes te maken op vlak van financiering.

Onder begeleiding van: Forum Ethibel en 11.11.11.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s): wat is de rol van jouw stad of gemeente?

Eind september 2015 engageerden wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 concrete doelstellingen (de Sustainable Development Goals of SDG's), gaande van armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid tot duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede. Met deze nieuwe agenda beloven onze wereldleiders tegen 2030 een meer rechtvaardige, duurzamere en vreedzamere wereld.
België engageerde zich om deze agenda te realiseren. Dus ook Vlaamse steden en gemeenten zullen een inspanning moeten leveren. Tijdens deze workshop maken we kennis met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en inspireren we elkaar hoe we concreet aan de slag kunnen binnen onze gemeente.

Onder begeleiding van: 11.11.11.

De mondiale beweging tonen aan de buitenwereld

klimaatketting after 640px

Beeldvorming en communicatie

Hoe een publiek overtuigen van jouw project of jouw lokale actie? Dat moet kort, krachtig en enthousiasmerend zijn. Maar hoe kies je de juiste woorden en beelden op je website in je flyer of tijdens een presentatie? Hoe breng je het Zuiden en de mensen met wie je samenwerkt positief en respectvol in beeld?

We gaan na hoe woorden en beelden werken, welke 'frames' er bestaan en hoe je die met simpele ingrepen kan overstijgen. Waar hou je best rekening mee in folders en nieuwsbrieven, op je website en sociale media of bij persoonlijk contacten? En welke troeven heb je om een netwerk rond je project op te bouwen? Breng ook je eigen folder mee, want we sleutelen samen aan jouw concrete 'verhaal'.

Onder begeleiding van: Hilde Verhelst (Persverantwoordelijke Provincie Antwerpen) en 4de pijlersteunpunt 11.11.11.

Sociale media en sociale netwerken

Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram… :  Sociale media zijn niet meer weg te denken. Maar wat kunnen ze betekenen voor jouw project? Welke strategieën werken om ze succesvol te gebruiken? En hoe kan je de volledige impact ervan benutten?

Verwacht geen praktische stap voor stap-cursus, maar wel een interactieve sessie waarbij, na een algemene inleiding, de nodige voorbeelden en communicatiestrategieën aan bod komen. Er wordt ook tijd voorzien om je eigen online communicatiekanalen onder de loep te nemen.

Onder begeleiding van: Mediaraven vzw of I Like Media of Hilde Verhelst (Persverantwoordelijke Provincie Antwerpen)

 

 

 

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel