Nieuwbakken Wereldbank voorzitter Wolfowitz reikt Belgische ngo’s de hand

Paul Wolfowitz werd tot president van de Wereldbank benoemd nauwelijks 24 uur nadat hij woensdag in Brussel de steun had gekregen van de Europese Unie. Hij zou na zijn benoeming meteen terug naar Brussel komen om te proberen ook de Europese ngo's achter zich te krijgen.

Wolfowitz heeft een palmares om U tegen te zeggen. Hij was ooit de man van de Verenigde Staten achter de Indonesische dictator Suharto. De Filippino's kennen hem als de man die ervoor zorgde dat dictator Marcos in 1986 aan de volkswoede kon ontsnappen en werd vervangen door een 'light' versie van ‘democratie’, die nauwelijks verbetering bracht in de mensenrechten en extreme uitbuiting.

Tijdens de jaren ‘90 kwamen de kwaliteiten van Wolfowitz pas echt tot hun recht in dienst van het presidentschap van vader en zoon Bush. Zijn strategische visie op 's werelds toekomst laat zich samenvatten als een 'Project for a New American Century'- niet toevallig ook de naam van de aartsconservatieve club die hij mee oprichtte om het presidentschap van George W. Bush voor te bereiden. Als nummer twee van het Pentagon was hij één van de architecten van de oorlog tegen Irak, en de legende wil dat hij eigenhandig het concept ‘preventieve oorlog’ heeft uitgevonden.

Door super-havik Wolfowitz voor te dragen als voorzitter van de Wereldbank, kregen de Verenigde Staten aanvankelijk bakken kritiek over zich heen: oorlog stoken is immers iets heel anders dan armoede bestrijden - de zelfverklaarde missie van de instelling. Andere commentatoren wezen er echter op dat die zogenaamde strijd tegen de armoede van de Bank sowieso al veel weg had van een strijd tegen de armen.

Hoewel de Bank niet beschikt over legers, oorlogsbodems of kernkoppen, wordt ze wel mee verantwoordelijk geacht voor de toenemende uitbuiting en onderdrukking waaronder het overgrote deel van de wereldbevolking gebukt gaat. Al verschillende decennia legt de Wereldbank immers een economische politiek op van privatisering, liberalisering en deregulering om de winst van de multinationals veilig te stellen, op de rug van de man en vrouw in de straat.

Het aanvankelijk protest in Europese regeringskringen verstomde afgelopen woensdag toen Wolfowitz naar Brussel afzakte om er de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, die momenteel de Europese Unie voorzit, en een keure Europese leiders te ontmoeten.

Naar verluidt lanceert Wolfowitz nu een nieuw charmeoffensief om ook de Europese ngo's achter zich te krijgen. Hij zou in Brussel een discrete ontmoeting hebben met geselecteerde vertegenwoordigers van Belgische ngo's op vrijdag 1 april, om 16 uur in de lokalen van 11.11.11. Wie geen uitnodiging ontvangen heeft kan proberen om alsnog een plaatsje te bemachtigen. Wie wil reageren of zijn ideeën over Wolfowitz en de Wereldbank kwijt wil, kan terecht op info@intal.be.


Naschrift: Wolfowitz aan het hoofd van de Wereldbank is uiteraard geen grap. De geplande ontmoeting was er wel een (flauwe). Gelukkig laten de Belgische ngo's zich niet vangen door Wolfowitz, de Wereldbank of een aprilvis.

Deel dit artikel