Objectieve regularisatiecriteria: aanzet voor een humaner migratiebeleid?

Caritas International verheugt zich over het feit dat de regering objectieve criteria heeft vastgelegd voor de nakende regularisatie. Een langdurige procedure, prangende humanitaire situaties en 'duurzame verankering' vormen de hoekstenen van de instructie.   De criteria blijven echter te vaag en zijn weinig toekomstgericht.

Caritas International betreurt echter dat er geen tijdslimieten werden vastgelegd over de beslissing over de binnengekomen dossiers. Nog in 2007 werden dossiers van de regularisatie van 2000 afgehandeld! Deze onbegrensde wachttijd is erg belastend voor personen die al jarenlang psychisch leiden onder de onzekere uitkomst van hun lange procedure. Het zijn net deze mensen die in aanmerking komen voor de huidige regularisatie.  

Langdurige procedure 

Caritas International verheugt zich dat de wachttijd bij de Raad van State nu binnen de proceduretijd wordt gerekend (wat in de vorige wetgeving niet het geval was). Vele asielzoekers wonen al jaren in België en hebben op het einde van hun procedure een beroep ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing van het commissariaat generaal of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Gedurende de periode dat het cassatieberoep lopende is, heeft de asielzoeker recht op opvang. De families kunnen dan ook tot het einde van hun procedure in de woningen van Caritas International blijven. Deze gezinnen hebben lange procedures achter de rug en kunnen aan de hand van deze nieuwe instructie worden geregulariseerd.  

Prangende humanitaire situatie 

Het feit dat de minister zijn discretionaire macht behoudt, opdat mensen die niet binnen de criteria vallen toch geregulariseerd kunnen worden op basis van hun humanitaire situatie, wordt positief onthaald op voorwaarde dat dit niet leidt tot willekeur.

Een belangrijke stap wordt gemaakt nu personen die op grond van een wettig verblijf in België en op grond van voorgaande werkervaringen, geregulariseerd kunnen worden. Het was pijnlijk om te zien hoe mensen, die op een legale manier werkten, van de ene dag op de andere dit recht werden ontzegd bij verval van hun verblijfsvergunning. Deze mensen komen nu in aanmerking voor regularisatie. De instructie blijft echter nogal vaag. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met de mensen die een regularisatie hebben aangevraagd op basis van medische redenen, die humanitair ook erg prangend zijn? Moeten zij dan een tweede dossier voor prangende humanitaire situaties indienen om kans te maken op regularisatie via deze instructie? 

De huidige instructie zorgt voor een positieve evolutie van het asielbeleid, maar blijft erg vaag en weinig toekomstgericht. Ook de huidige opvangproblematiek wordt binnen de instructie niet aangekaart. In september zullen andere thema’s van het asielbeleid besproken worden, zoals onder andere gezinshereniging. Caritas International ijvert voor een versoepeling van de criteria voor gezinshereniging en voor duidelijke criteria van regularisatie voor de toekomst.

Deel dit artikel