On-line petitie van de Dexia-campagne gelanceerd

De on-line petitie van de de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' werd maandag 30 maart gelanceerd tijdens een persconferentie in aanwezigheid van Michael Warschawski (Alternative Information Center, Israël), Bruno Buchet (Burgemeester Viroinval), Marijke Persoone (LBC-NVK) en Lieven Vanhoutte (Algemene Centrale ABVV).

Teken hier de on-line petitie.


Vanaf 30 maart is het mogelijk om de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' ook on-line te steunen. De on-line petitie is een goede aanvulling bij de reeds bestaande postkaarten, die met duizenden naar de Dexia-groep worden gestuurd.

De campagne eist van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonies in de Bezette Palestijnse Gebieden.We vragen aan de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten op verschllende niveaus, dat ze de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.

Met de on-line versie focussen we ons dus niet alleen op de Dexia NV (met ceo Mariani en voorzitter Dehaene) maar ook op de Belgische autoriteiten, die als aandeelhouders een belangrijke stem hebben in de illegale financiering van de kolonies door Dexia Israël.

De Belgische federale staat heeft 5.7% van de aandelen van Dexia in handen. De drie Belgische gewesten zijn goed voor nog eens 5.7% van de aandelen. En dan is er de Gemeentelijke Holding, die de Belgische gemeentes vertegenwoordigt en 14.1% van de Dexia-aandelen bezit.

Logisch dus dat we met deze on-line petitie Eerste Minister Van Rompuy, Minister van Financiën Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, de Minister-Presidenten Peeters, Demotte, Picqué en Dhr. Carlos Bourgeois, afgevaardigd bestuurder van de Gemeentelijke Holding, aanschrijven. Benieuwd naar hun reactie!

intal DOOR:

Deel dit artikel