Ook consument is dupe van oneerlijke handel


Echte eerlijke handel houdt niet op bij een faire prijs voor de producent. Door een te sterke machtsconcentratie op de voedingsmarkt is ook de consument de dupe van oneerlijke handel.
wereldwinkels picknickjemeeNaar aanleiding van de World Fair Trade Day komt Oxfam-Wereldwinkels midden mei met een nieuwe kijk op fair trade.

"Iedereen weet dat de macht op de internationale markten in handen is van een klein groepje bedrijven. En dat dit leidt tot mensonwaardige omstandigheden bij de producenten in het Zuiden.


Maar weinigen staan er bij stil dat ook de Vlaamse consument de dupe is van die oneerlijk verdeelde macht. Hij betaalt vandaag meer voor zijn voeding dan het geval zou zijn bij een markt met gezonde concurrentie.

Echte eerlijke handel houdt dus niet op bij een faire prijs voor de producent. Wij eisen dat de overheden de te sterke machtsconcentratie structureel aanpakken. Dan wordt eerlijke handel eerlijk voor iedereen", zegt Arne Schollaert van Oxfam-Wereldwinkels.

Om deze boodschap kracht bij te zetten organiseert Oxfam midden mei verschillende acties, met als climax De Grootste Picknick van Vlaanderen op 18 en 19 mei. www.fairtradeday.be 

 

Alle macht bij een kleine groep

Driekwart van de voeding in de wereld komt op de markt via minder dan vijfhonderd bedrijven. De producenten van deze voeding zijn met honderden miljoenen, de consumenten met zeven miljard.

" De macht op de voedingsmarkt is duidelijk onevenwichtig verdeeld. Je moet er geen tekening bij maken om te beseffen wie het meest overhoudt aan die handel: die vijfhonderd machtige bedrijven", zegt Arne Schollaert van de beleidsdienst van Oxfam-Wereldwinkels.
Hij verduidelijkt met een metafoor: "Als je de laatste trein van Brussel naar Gent mist, en je kan niet anders dan een taxi naar huis te nemen, dan zal de taxichauffeur ook niet nalaten goed door te rekenen."

 

 

Producent en consument zijn de dupe

Dominante bedrijven kunnen het zich permitteren om hun producenten te weinig te betalen. Deze kleine boeren kunnen hun koffie of rijst toch aan niemand anders kwijt. En wie denkt dat dit tenminste goedkopere producten oplevert voor de consument, heeft het mis. Deze bedrijven hebben weinig of geen concurrenten en maken gebruik van die situatie om hun producten duurder te verkopen dan nodig. Arne Schollaert trekt de metafoor door: "Zowel de producent als de consument hebben dus geen andere keuze dan de dure taxi te nemen."


Betere prijzen voor consument

Oxfam-Wereldwinkels vindt dat alle spelers in de handelsketen onafhankelijk moeten kunnen zijn van de andere. Want dan betekent fair trade een structurele verbetering voor de producenten én voor consumenten.

Net zoals de Europese Commissie dat doet voor handel binnen Europese Unie, moeten overheden erover waken dat ook in de handel met het Zuiden voldoende concurrentie speelt. Dat helpt de achtergestelde kleine producenten in het Zuiden bouwen aan hun toekomst. En het leidt op termijn tot betere prijzen voor de consumenten hier. Zo wordt eerlijke handel eerlijk voor iedereen", besluit Arne Schollaert.


Tienduizenden aan de picknicktafel

Om het nieuwe verhaal van eerlijke handel overal in Vlaanderen aan de man te brengen, organiseert Oxfam-Wereldwinkels plezante acties voor verschillende doelgroepen:Drie weken vooraf doen in totaal al meer dan 33.000 mensen mee, en de teller op www.fairtradeday.be blijft tikken. Nu het eindelijk lente lijkt te worden, verwacht Oxfam de komende weken nog heel wat nieuwe registraties.Meer info:

  • Persverantwoordelijke Griet Rebry: 09 218 88 62 – 0497 52 01 54 –griet.rebry@oww.be
  • Woordvoerder Arne Schollaert: 09 218 88 61 – 0471 72 48 67 –arne.schollaert@oww.be
  • Begin mei biedt Oxfam-Wereldwinkels (Arne Schollaert) een opiniestuk aan over dit thema. Daarnaast komt er een filmpje dat dit onderwerp op een toegankelijke manier naar een groot publiek brengt.
  • www.fairtradeday.be

Downloads

Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

Deel dit artikel