Oprichting Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Op initiatief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Ontwikkelingssamenwerking werd recent het Vlaams Partnerschap "Water voor Ontwikkeling" opgericht. Diverse bedrijven, NGO's, watermaatschappijen en de academische wereld, proberen hier, samen met Vlaamse administraties en instellingen, een bijdrage te leveren om tegen 2015 het aantal mensen zonder toegang tot drinkwater in de Derde Wereld drastisch te verminderen.
Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling werd officieel op wereldwaterdag 22 maart 2004 te water gelaten. Het wil de expertise bundelen en door gezamenlijke campagnes meer middelen mobiliseren voor de ondersteuning van waterprojecten in de landen van het Zuiden. In het eerste werkingsjaar staan er geen spectaculaire projecten op de agenda, temeer omdat de budgettaire ruimte bij de Vlaamse overheid geen sterke impulsen mogelijk maakt. Wel wordt er gezocht om het initiatief inhoudelijk een gezonde basis te geven : een intentieverklaring wordt getekend door de leden om aan te geven dat we willen vertrekken vanuit het recht op water voor iedereen; een inventaris van projecten en expertise wordt opgesteld; er worden raakpunten gezocht met gelijkaardige initiatieven in Nederland, Engeland, Frankrijk, Canada...
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel