Oxfam vraagt Europarlementsleden om tegen te stemmen

Binnenkort stemt het Milieucomité over de Europese Richtlijn rond het gebruik van hernieuwbare energiebronnen waaronder biobrandstoffen. Oxfam in België stuurde een brief naar Belgische Europarlementsleden om tegen de 10% doelstelling voor biobrandstoffen te stemmen.
In zijn recente rapport "Another Inconvenient Truth" onderbouwt Oxfam de stelling dat het huidige beleid van de Europese Unie rond biobrandstoffen leidt tot voedselonzekerhied en prijsstijgingen.

Deel dit artikel